Hyppää pääsisältöön

Laura Uimonen

yliopisto-opettaja, Tutkijatohtori

Oma esittely

Doctor of Arts, Architect MSc, Nature Surveyor - TaT, Arkkitehti, luontokartoittaja EAT

Työtehtävät

Yliopisto-opettaja 2022-

Tutkijatohtori, Suomen akatemia, STN 2023 - 2026, MUST Enabling multispecies trancitions, https://must-project.fi/etusivu/

BIWE, Suomen akatemia, STN 2022 - 2024 https://www.aka.fi/en/strategic-research/strategic-research/strategic-research-in-a-nutshell/programmes-and-projects/biod/biwe/

Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa, Ympäristöministeriön lähiöohjelma 2021-22

Osaamisalueiden kuvaus

Julkinen taide kaupunkisuunnittelussa, ympäristötaide, maisema, liikkumisen estetiikka, kaupunkiluonto, luonto kaavoituksessa

Tärkeimmät saavutukset

Tiedekunnan koulutuksen kehittäjä 2023

Tutkimuskohteet

MUST Monilajisen murroksen mahdollistaminen kaupungeissa ja seutukunnissa (MUST)

Mahdollistamassa monilajista siirtymää 2023-2026
Monilajisuutta tukevien interventioiden suunnittelu yliopistokampuksille
https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/just-transition/must/

BIWE Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla 2022- 2024 biwe.fi

https://www.biwe.fi/en/home/

 https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/biod/biwe/

https://projects.tuni.fi/muuttuvalahio/

Tutkimusyksikkö

Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuuri, Yhdyskuntasuunnittelu

Tieteenalat

Kaupunkisuunnittelu, ekologia, julkinen taide

Tutkimusrahoitus

STN STN Suomen Akatemia Suomen Akatemia BIOD-tutkimusohjelma,

Tutkimusura

2022 BIWE, Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla, STN/ Suomen Akatemia, 2022-2024

2021 Muuttuva käsitys lähiöistä tiivistyvssä kaupungissa, Lähiöohjelma 2020-2022

2020 Jatkuvan oppimisen pilotti; Kaupunkimoduulit

2018-2019 Arkkitehdin luontotieto, Suomen Kulttuurirahasto

2015 Prosentti taiteelle –hanke, 2015, Ornamo

2012-2013 Prosenttiperiaatteen selvitystyöryhmä, Ympäristötaiteen säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö

2004–2006 Tutkija, Suomen Akatemian Aesthetics, Mobility and Change -tutkimushanke, Taideteollinen korkeakoulu

2002–2004 Tutkimusassistentti, ympäristötaide, Taideteollinen korkeakoulu
Environment, Experience and Mobility, Eemil Aaltosen säätiön tutkimushanke, opetus, workshop, seminaarit

Merkittävimmät julkaisut

2022 Tapaustutkimus Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä: Luonnon monimuotoisuus ja tiivistyvä kaupunkirakenne. Yhdyskuntasuunnittelu [2022] vol.60:3, 26-49. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/125851/75919

2020 Arkkitehdin luontotieto, luonnon monimuotoisuus kaupunkisuunnittelussa. Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120281

2019 Kaupunkikävelyllä taiteen seurassa – rakennettu, eletty ja löydetty kaupunki in Taidetta kaupunkiin!, Veljekset Gröndahlin Säätiö Vaasassa, Vaasan kaupungin museot, Stadspromenad i konstens sällskap – den byggda, upplevda och upptäckta staden i Konst för en stad! Bröderna Gröndahls Stiftelse i Vasa Stads museer, PARVS, Helsinki, pp. 8-37.

2015 Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle. Prosentti taiteelle -työryhmän jäsen ja artikkelit. Toim. Miisa Pulkkinen & Hanna Hannus. Suomen Taiteilijaseura, https://prosenttiperiaate.fi/kasikirja/

2010 Taidetta suunnitteluun. Taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Aalto yliopisto. Väitöskirja.
https://shop.aalto.fi/media/attachments/c6223/Uimonen.pdf