Hyppää pääsisältöön

Laura Uimonen

yliopisto-opettaja, yhdyskuntasuunnittelu

Oma esittely

Doctor of Arts, Architect MSc, Nature Surveyor - TaT, Arkkitehti, luontokartoittaja EAT

Työtehtävät

Yliopisto-opettaja 2022-

Tutkijatohtori, Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa, Ympäristöministeriön lähiöohjelma 2021-22

BIWE, Suomen akatemia, STN 2022 - 2024 https://www.aka.fi/en/strategic-research/strategic-research/strategic-research-in-a-nutshell/programmes-and-projects/biod/biwe/

Osaamisalueiden kuvaus

Julkinen taide kaupunkisuunnittelussa, ympäristötaide, maisema, liikkumisen estetiikka, kaupunkiluonto, luonto kaavoituksessa

Tutkimuskohteet

BIWE Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla 2022- 2024 biwe.fi

https://www.biwe.fi/en/home/

 https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/biod/biwe/

https://projects.tuni.fi/muuttuvalahio/

Tutkimusyksikkö

Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuuri, Yhdyskuntasuunnittelu

Tieteenalat

Kaupunkisuunnittelu, ekologia, julkinen taide

Tutkimusrahoitus

STN Suomen Akatemia BIOD-tutkimusohjelma

Tutkimusura

2022 BIWE, Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla, STN/ Suomen Akatemia, 2022-2024

2021 Muuttuva käsitys lähiöistä tiivistyvssä kaupungissa, Lähiöohjelma 2020-2022

2020 Jatkuvan oppimisen pilotti; Kaupunkimoduulit

2018-2019 Arkkitehdin luontotieto, Suomen Kulttuurirahasto

2015 Prosentti taiteelle –hanke, 2015, Ornamo

2012-2013 Prosenttiperiaatteen selvitystyöryhmä, Ympäristötaiteen säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö

2004–2006 Tutkija, Suomen Akatemian Aesthetics, Mobility and Change -tutkimushanke, Taideteollinen korkeakoulu

2002–2004 Tutkimusassistentti, ympäristötaide, Taideteollinen korkeakoulu
Environment, Experience and Mobility, Eemil Aaltosen säätiön tutkimushanke, opetus, workshop, seminaarit

Merkittävimmät julkaisut

2022 Tapaustutkimus Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä: Luonnon monimuotoisuus ja tiivistyvä kaupunkirakenne. Yhdyskuntasuunnittelu [2022] vol.60:3, 26-49. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/125851/75919

2020 Arkkitehdin luontotieto, luonnon monimuotoisuus kaupunkisuunnittelussa. Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120281

2019 Kaupunkikävelyllä taiteen seurassa – rakennettu, eletty ja löydetty kaupunki in Taidetta kaupunkiin!, Veljekset Gröndahlin Säätiö Vaasassa, Vaasan kaupungin museot, Stadspromenad i konstens sällskap – den byggda, upplevda och upptäckta staden i Konst för en stad! Bröderna Gröndahls Stiftelse i Vasa Stads museer, PARVS, Helsinki, pp. 8-37.

2015 Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle. Prosentti taiteelle -työryhmän jäsen ja artikkelit. Toim. Miisa Pulkkinen & Hanna Hannus. Suomen Taiteilijaseura, https://prosenttiperiaate.fi/kasikirja/

2010 Taidetta suunnitteluun. Taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Aalto yliopisto. Väitöskirja.
https://shop.aalto.fi/media/attachments/c6223/Uimonen.pdf