Henkilöprofiili

Laura Uimonen

yliopisto-opettaja
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Arkkitehtuuri
Laura Uimonen

Oma esittely

Doctor of Arts, Architect MSc, Nature Surveyor - TaT, Arkkitehti, luontokartoittaja EAT

Työtehtävät

Yliopisto-opettaja, Kaupunki moduulit - jatkuvan oppimisen pilottihanke

Osaamisalueiden kuvaus

Julkinen taide kaupunkisuunnittelussa, ympäristötaide, maisema, liikkumisen estetiikka, kaupunkiluonto, luonto kaavoituksessa