Henkilöprofiili

Juho Rajaniemi

professori, koulutusvaradekaani
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Arkkitehtuuri

Oma esittely

Olen paneutunut suomalaisen kaavoitusjärjestelmän ja kaupunkien kasvun välisiin ongelmiin. Minua kiinnostaa myös kaupunkisuunnitteluun liittyvä vallan problematiikka. Olen mukana monitieteisessä ADELE2-tutkimushankkeessa, jossa kehitetään muun muassa kaupallisesti hyödynnettävissä olevia tapoja parantaa immuunijärjestelmän toimintaa kaupunkiympäristössä. Hankkeessa yhdistyy uusin lääketieteellinen ja ympäristöekologinen osaaminen kuluttajalähtöisyyteen ja kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi olen mukana monitieteisissä yhteisöissä Tampere Urban Research Network (TURN) ja Association for Literary Urban Studies (ALUS). Suunnittelu-urallani olen laatinut yli 70 yhdyskuntasuunnitelmaa ja yli 50 rakennussuunnitelmaa. 

Työtehtävät

Toimin yhdyskuntasuunnittelun professorina Arkkitehtuurin yksikössä ja koulutusvaradekaanina Rakennetun ympäristön tiedekunnassa.

Osaamisalueiden kuvaus

Yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri.