Hyppää pääsisältöön

Vanheneminen, hyvinvointi ja teknologia (AgeWell)

Tampereen yliopisto
1.1.2020–30.6.2021
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Vanheneminen, hyvinvointi ja teknologia (Wellbeing and Later Life in a Digital Age – AgeWell) tutkimushankkeessa selvitetään iäkkäiden ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia vanhenemisesta, hyvinvoinnista ja digitalisaatiosta Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Tausta

Digitalisaatio on globaali kehitystrendi ja erilaiset teknologiset välineet ovat jo osa kaikenikäisten arkielämää. Julkisten palveluiden tarjoaminen sähköisinä lisääntyy niin Suomessa kuin Iso-Britanniassa. Palveluiden sähköinen käyttö osaamista ja internetyhteyksiä, joihin kaikilla iäkkäillä ei ole mahdollisuuksia tai varaa. Toisaalta teknologia ja sähköiset palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia asioiden hoitamiseen, tiedonetsintään, harrastuksiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Lisääntyvä kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoistuminen koskee myös iäkkäitä ihmisiä. On oletettavaa, että yhteiskunnan digitalisaatio ja erityisesti niin sanotun älyteknologian lisääntynyt käyttö merkitsee erilaisia asioita erilaisessa elämäntilanteessa oleville ja erilaista elämäntyyliä edustaville iäkkäille ihmisille.

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoitteena on (1) kartoittaa olemassa olevaa ikääntymisen, hyvinvoinnin ja teknologian yhteyksiä käsittelevää tutkimustietoa, ja 2) rakentaa pitkäkestoinen tutkimusprojekti, joka tarkastelee hyvinvointia, ikääntymistä ja digitalisaatiota ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten elämässä Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Projektin jäsenet

Outi Jolanki, dosentti, Jutta Pulkki, dosentti, Kristina Tiainen, dosentti, Kasperi Holmberg, tutkimusavustaja

Yhteistyökumppanit

Dr Wendy Martin, Dr Cherry Kilbride, Dr Michael Thomas, George Collett, Professor Holly Becker-Nelson, Brunel University, UK

Vaikuttavuus

Tutkimus vahvistaa yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Brunelin yliopiston välillä. Tutkimus tarkastelee lisääntyvän digitalisaation vaikutusta iäkkäiden ihmisten koettuun hyvinvointiin, ja antaa aineksia keskusteluun siitä, miten sähköisiä palveluita ja teknologiaa voi kehittää vastaamaan paremmin iäkkäiden ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

Rahoituslähde

Research England, CoE AgeCare

Yhteyshenkilöt

outi.jolanki [at] tuni.fi (Outi Jolanki)