Hyppää pääsisältöön

Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC)

Kuvituskuva projektikorttiin

Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten liiketoiminnan digitalisoitumista vähähiilisyys- ja energiatehokkuus huomioiden. Hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Tavoitteena on hankkeen avulla lisätä yleistä tietämystä sähköenergian kulutuksen jakaantumisesta nykyaikaisessa tietojenkäsittelyinfrastruktuurissa, jotta yritykset, ja myös julkishallinnon organisaatiot, voisivat aiempaa tietoisemmin tehdä päätöksiä koskien ICT-ratkaisujaan.

Satakuntaliiton logoEuroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstilläVipuvoimaa EU:lta -logo.

Tausta

Vaikka ICT mahdollistaakin suuria tuottavuushyötyjä ja usein merkittäviä kustannussäästöjä, sen yhäti kiihtyvästi kasvava käyttö aiheuttaa kuitenkin haitallisia ns. piilovaikutuksia, joita ei tiedosteta kovinkaan hyvin. Lisääntyvä ICT:n käyttö voi jopa vaarantaa kansalliset päästövähennystavoitteet, mikäli ICT:n energiatehokkuuteen liittyviä kokonaisvaikutuksia ei osata ottaa huomioon liiketoimintaprosesseja digitalisoitaessa. Nykyisin käytössä olevan ICT:n kehno energiatehokkuus on maailman laajuinen päästöjä aiheuttava ongelma, joka valitettavasti tunnetaan erittäin huonosti asiantuntijapiirien ulkopuolella. Tämä johtuu osin siitä, että käyttäjät eivät pysty hahmottamaan sovelluksensa aiheuttamaa, piilossa ja taustalla toimivien tietojärjestelmien energiankulutusta. Loppukäyttäjille näkyy useimmiten vain oman päätelaitteen kulutus, mikä on vain murto-osa laitteen käytöstä aiheutuvasta energian kokonaiskulutuksesta. Käytännössä valtaosa energian kulutuksesta aiheutuukin tietoliikenneverkkojen sekä data- ja laskentakeskusten osuudesta ja niiden valmiustilan ylläpitämisestä. Lisäksi, mikäli suuri osa ennakoiduista IoT-järjestelmistä ja niitä tukevista tietojärjestelmistä toteutetaan nykykäytännöin, on edessä lähes katastrofaalinen kulutuspiikki sähkön kulutuksen osalta. 

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on energiankulutuksen näkyväksi tekemisen avulla muuttaa ICT:n käyttöön liittyviä asenteita ja käyttäytymistä sekä mahdollistaa vähähiilisyystavoitteiden huomioiminen liiketoimintaprosesseja digitalisoitaessa. Hankkeen tulosten avulla pyritään myös vahvistamaan ns. Green ICT ratkaisujen käyttöönottoa organisaatioiden toiminnassa. Hankkeessa kartoitetaan, analysoidaan ja kehitetään vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä kansallisia sekä kansainvälisiä käytäntöjä ja menetelmiä. Selvitystyöhön pohjautuen laaditaan yrityksille, ja myös julkishallinnon toimijoille, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vähähiilisyyttä edistäviksi ja kestävää kehitystä tukeviksi energiasäästötoimiksi. Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat organisaatioiden liiketoimintojen ja tukiprosessien energiatehokkuuden arviointityökalut, vähähiilisten - digitalisaatiota hyödyntävien - liiketoimintaprosessien suunnittelumenetelmät sekä vastuullisen ja vähähiilisen ICT:n edistäminen. Hankkeen tuloksia testataan kehitettävien työkalujen ja menetelmien pilotoinnilla sekä niiden demonstraatioilla satakuntalaisissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa.

Rahoituslähde

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Porin yksikön SEINTS tutkimusryhmä

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Porin kaupunki (Tietohallinto), Finnish Software Measurement Association (FiSMA ry), Mariborin yliopisto (FERI), Green IT Switzerland (Green IT SIG)

 

Hankkeen aikana mukaan tulleet partnerit (GRIG-verkosto):

Green IT Amsterdam (Hollanti), Alliance Green IT (Ranska), Sustainability for London (Englanti), Green IT Belgium (Belgia)

Hankesivusto

Hankkeessa luodut itsearviointisivustot ja muu infomateriaali