Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen tekniikan kehittämisestä ja yritysyhteistyöstä kiinnostunut "tutkija" ja minulla on runsaasti työkokemusta ohjelmistokehitystyöstä (katso Linkedin).

Työtehtävät

Työskentelen tutkijana Tampereen yliopistossa, Porin yksikössä. 

-----------------------

Nykyinen hanke (DIGI2 - Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa, 5/2023-6/2025) tuottaa Satakunnan elinkeinoelämän ja teknologiakonsepteja tuottavien kehittäjäorganisaatioiden yhteiskäyttöön uudenlaisen kokeiluympäristön sekä yhteiskehittämisen toimintatapoja. 

Olen mukana aihetta valottavan teknologiakatsauksen ja kokeiluympäristöjen määritysten suunnittelussa sekä toimin aktiivisesti falitaattorina hyötyjäosapuolten kanssa.

Projektisivut:

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/digitaalisten-kaksosten-hyodyntaminen-satakunnassa-digi2 

https://www.avoinsatakunta.fi/digi2/ 

-----------------------

Aiempi hanke (KAMU - Kriisistä kasvumahdollisuuksiin ja uudistumiseen, 9/2021-8/2023) edisti Satakunnan yritysten liiketoiminnan vahvistamista soveltamalla TKI-osaamista innovaatioiden ja liiketoiminnan uudistamisen edistämiseksi ja siten yritysten digitalisaation lisäämiseksi. 

Kehitin hankkeessa TKI-arviointi/kehittämistyökalua (KAMU-sovellus) ja vastasin hankeen viestinnästä yhdessä toittajakumppanin edustajan kanssa.

Projektisivut:

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/kamu-kriisista-kasvun-mahdollisuuksiin-ja-uudistumiseen 

https://www.avoinsatakunta.fi/kamu/ 

-----------------------

Aiempi hanke (Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä KIEMI, 1/2019 - 12/2022) edisti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantumista kiinteistökohtaisen "energiaminimin" avulla. Hankkeen kohteena ovat erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan kuuluvat kohteen, sillä niissä potentiaali energiatehokkuuden parannuksiin on suurin. Olin kehittämässä kotitalouksien käyttöön tarkoitettua itsearviointisovellusta (ARVI) ja osallistuin kiinteistöjen energiamittauspilotteihin, verkkosovellusten kehittämiseen sekä datasettien koostamiseen ja analysointiin.

Projektisivut:

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vahemmalla-enemman-kohti-kiinteistojen-energiaminimia-kiemi 

https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi/ 

-----------------------

Aiempi projekti (Kohti vähähiilisiä liiketoimintaprosesseja Green ICT, ICT4LC) vauhditti Satakunnan alueen pk-yritysten liiketoiminnan digitalisaatiota ja vauhditti siirtymistä vähähiilisempiin ja energiatehokkaampiin liiketoimintaprosesseihin. Työni liittyi itsearvioinnin verkkosivujen kehittämiseen ja pilotointitoimintaan Satakunnan seudun yrityksille.

Projektisivut: 

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vahahiilisiin-liiketoimintaprosesseihin-energiatehokkaalla-ictlla-ict4lc 

https://www.avoinsatakunta.fi/ict4lc/ 

-----------------------

Ennen edellä mainittuja projekteja olen työskennellyt projektitutkijana data-analytiikan kehittämisessä ja MOOC-kurssikokoelmassa projektien kehittämisessä. Molemmat oli suunnattu Satakunnan seudun yrityksille.

Project web pages:

www.datatiede.fi (with DAO: https://research.tuni.fi/dao/)

https://www.avoinsatakunta.fi/ajatar-hanke/ (with SEIntS: https://www.tuni.fi/en/research/software-engineering-and-intelligent-systems-seints-pori)

Osaamisalueiden kuvaus

Research and innovation, project management, entrepreneurship, software development (katso LinkedIn)

Tutkimusyksikkö

Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät (SEIntS) / Pori , Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Omat linkit