Hyppää pääsisältöön

Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa (Digi2)

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.5.2023–30.6.2025
KärkialueTekniikka
Digitaalisten kaksosten kokeiluympäristö (16:9)

Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa -hanke (Digi2) tuottaa Satakunnan elinkeinoelämän ja teknologiakonsepteja tuottavien kehittäjäorganisaatioiden yhteiskäyttöön uudenlaisen kokeiluympäristön sekä yhteiskehittämisen toimintatapoja. Näin edistetään digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen ja käyttöön liittyvää tietotaitoa sekä kehittyneiden teknologiakonseptien käyttöönottoa.

Logo, joka kertoo että hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.Satakuntaliiton logo

Tausta

Hankkeen käynnistiminä ovat seuraavat yleiseen kehittämiseen ja teknologian hyödyntämiseen asiat:

  1. Satakunnan TKI-Intensiteetti: Satakunnan TKI-intensiteetti (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) alueen väestöön ja vientiin suhteutettuna on muuta Suomea heikompi. Alueen talouden vientikyky ja vetovoima heikkenevät. Alueen yritysten ja organisaatioiden aktiivisuus TKI-toimien käynnistämiseen tarvitsee yhteiskehittämisen toimintatapoja elinkeinoelämän ja tutkimustoiminnan välille.

  2. Digitaalisen Kaksoisen Pilotoiminen: Digitaalisen kaksoisen pilotoiminen Satakunnassa on vähäistä verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseudun tai Pirkanmaan alueella meneillään oleviin kehityshankkeisiin. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa kustannussäästöjä prosessien mallintamisen, simuloinnin ja ennakoinnin kautta, tarjoten huomattavan käyttämättömän potentiaalin yrityksille, jotka eivät ole ottaneet digitaalista kaksosta osaksi liiketoimintaansa.

Tavoite ja tehtävät

Päätavoitteena on luoda Satakunnan elinkeinoelämälle ja kehittäjäorganisaatioille yhteinen kokeiluympäristö ja yhteiskehittämisen toimintatapa. Käytännössä tämä tarkoittaa digitaalisen kaksosten hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa, ja tätä kokeillaan ja pilotoidaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden, kuten pk-yritysten, kanssa.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikutukset ulottuvat sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen että alueen yleiseen TKI-intensiteettiin, ja hanke jättää jälkeensä konkreettisia työkaluja ja toimintatapoja, jotka ovat hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen:

Lyhyen aikavälin vaikutuksia:

  • Hankkeen avulla madalletaan yritysten kynnystä kokeilla uusia toimintatapoja ja välineitä liiketoimintansa kehittämiseksi.
  • Alueen elinkeinoelämä saa mahdollisuuden kasvattaa kehittyneen teknologian käyttöön liittyvien TKI-toimien intensiteettiä jo hankkeen aikana

Pitkän aikavälin vaikutuksia:

  • Hankkeen tulokset dokumentoidaan siten, että ne ovat satakuntalaisten yritysten ja organisaatioiden saatavilla ja hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.
  • Hankkeen avulla yritykset voivat itsenäisesti käynnistää ja toteuttaa omia digitaalisen kaksosen kokeiluhankkeita .

Lisäksi vaikuttavuutta on myös ympäristö ja resurssiviisaus, jossa digitaalisten kaksosten käytettävyys motivoi yritys- ja julkistoimijoita uusiin ympäristö- ja resurssiviisaustekoihin, edistäen vihreälle kasvulle asetettuja tavoitteita.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) / Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Porin yksikön SEINTS -tutkimusryhmä.

Yhteistyötahot

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat:

  • ROBCOAST EDIH -konsortio
  • Mariborin yliopisto
  • (tiedot tarkentuvat myöhemmin)

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Jari Soini