Tutkivan teatterityön keskus T7

T7 tutkii, kehittää ja arvioi kriittisesti esittävien taiteiden ja kulttuurialan taiteellisia, metodologisia, tieteellisiä, teknologisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintakulttuureja sekä näihin liittyviä teorioita.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

T7: n tavoitteena on 1) tukea ja koordinoida monitieteistä tutkimusta, tutkimushankkeiden toimintaa ja tutkimusrahoituksen hakemista kulttuurityön, esittävien taiteiden ja yhteiskunnan kohtaamispinnoilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti; 2) edistää Tampereen yliopiston taiteentutkimusta, taiteellista tutkimusta ja taidelähtöistä tutkimusta ja 3) kehittää ja vaalia uusia keinoja tutkia ja tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa taidetta sekä kulttuuria.

Tämänhetkiset hankkeet:

  • Kuuluva ääni: Parkinson-potilaiden äänen ja kommunikointikyvyn soveltava kuntoutustutkimus
  • Jaettu tekijyys  ruumiillinen näkökulma
  • Etnografinen tutkimus hoitolaitosympäristöissä toteutetuista kulttuuriprojekteista
  • Kanssa-näytteleminen
  • Esityksen monikko: teatteriteoreettisia ratkaisuja yksiloajattelun kriisiin
  • Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa
  • Telepresence in performance training and the performing arts
  • Pyöräily poliittisena argumentaationa  Esteettinen analyysi liikkumisesta kaupungissa
  • Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa

Contact persons

Riku Roihankorpi

Teatterin ja draaman tutkimuksen ja mediakulttuurin yliopistonlehtori

riku.roihankorpi [at] staff.uta.fi

+358 40 750 0366

 

Riitta Yrjönen

Tiedottaja

riitta.yrjonen [at] uta.fi

+358 40 730 4080