Etätyöpiste. Videoneuvottelu tietokoneella, ruudulla näkyy neljät kasvot.
Projekti

Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Hankkeessa tutkitaan työntekijöiden ja esihenkilöiden kokemuksia koronapandemian aikaisesta etätyöstä ja kartoitetaan tekijöitä, jotka edistävät työhyvinvointia. Erityisenä tavoitteena on tuottaa käytännössä hyödynnettävää tietoa etätyön johtamisesta keskittyen erityisesti psykososiaalisen turvallisuusilmapiirin edistämiseen. Psykososiaalisella turvallisuusilmapiirillä (engl. psychosocial safety climate, PSC) tarkoitetaan työntekijöiden kokemuksia toimintatavoista, käytänteistä ja menettelyistä, joilla työpaikat pyrkivät huolehtimaan työntekijöidensä psykologisesta terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. 

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteet ovat:

  • selvittää koronakriisin aiheuttaman etätyön vaikutuksia työhyvinvoinnin pitkäaikaisiin kehityskulkuihin;
  • kartoittaa tekijöitä, jotka edistävät etätyöaikaista työhyvinvointia;
  • tarkastella psykososiaalisen turvallisuusilmapiirin merkitystä työhyvinvoinnille; ja
  • analysoida esihenkilöiden kokemuksia heidän omasta työhyvinvoinnistaan etätyössä.

Tutkimuksessa jatketaan kahden jo olemassa olevan pitkittäisaineiston aineistonkeruuta ja kerätään uusi laaja poikkileikkausaineisto kolmelta eri kohdeorganisaatiolta. Lisäksi kerätään haastatteluaineisto, jolla kartoitetaan tarkemmin esihenkilöiden kokemuksia etätyön johtamisesta. 

Aikataulu

  1. Seuranta-aineistot kerätään helmi-maaliskuussa 2021 Tampereen ja Turun yliopistojen henkilöstöltä. 
  2. Uudet poikkileikkausaineistot kerätään Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen henkilöstöltä ja esihenkilöiltä huhtikuussa 2021.
  3. Esimiestehtävissä toimivien haastattelut toteutetaan eri tutkimuskohdeorganisaatioissa syksyllä 2021. 

Rahoituslähde

Hankkeen johtaja

Tutkimusryhmän jäsenet

Virpi Ruohomäki

vanhempi tutkija - Työterveyslaitos - +358 30 474 2941 - Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi