Hyppää pääsisältöön

Transnationaalisuuden tutkimuskeskus TRANSIT

Transnationaalisuuden tutkimuskeskus (TRANSIT) on monitieteinen verkosto-organisaatio, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin, yhteiskuntatieteiden ja johtamisen ja talouden tiedekuntien tutkijoita, joiden tutkimustoiminta kohdistuu kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa maailmassa ajankohtaisiin muutosprosesseihin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuskeskuksen piirissä tehtävä tutkimus hahmottaa yhtäältä valtioiden rajat ylittävää muuttoliikettä ja sen seurauksena syntyviä transnationaaleja sosiaalisia prosesseja, toisaalta ylirajaisten prosessien hallintaa ja hallinnointia, sekä niiden vaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin työmarkkinoihin sekä koulutus- ja kehitysprojekteihin.

Akateemisen perus- ja soveltavan tutkimuksen lisäksi tutkimuskeskuksessa voidaan toteuttaa kehityshankkeita ja tehdä yhteiskunnan ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevaa tilaustutkimusta.