Projekti

TRANSFORM-tutkimusalusta - Kohti vaikuttavia ja oikeudenmukaisia hyvinvointipalveluja

TRANSFORM (Towards Effective and Equitable Welfare Services: Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes) on uudenlainen tutkimusalusta, joka yhdistää yhteiskuntatieteiden, talouden ja johtamisen sekä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnat sekä useita tutkijaryhmiä ja oppialoja niin näissä tiedekunnissa kuin Tampereen yliopistossa laajemmin.

TRANSFORM-tutkimusalusta tukee hyvinvointipalveluita ja niiden vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta tutkivia tutkimushankkeita toimimalla yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tutkimusalusta auttaa hankkeita rahoitushauissa, hankkeiden käynnistämisessä ja niiden aikana, sekä toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Tutkimusalustan ydintehtävänä on yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. Toiminta on sekä alueellista, valtakunnallista että kansainvälistä.

Yhteyshenkilö(t)