Hyppää pääsisältöön

Sovellettu optiikka

Sovelletun optiikan tutkimusryhmä keskittyy vaativiin optisen spektroskopian (valon ja aineen vuorovaikutukseen perustuviin) menetelmiin pääasiassa kaasumaisten atomi- ja molekyylipitoisuuksien monitoroimiseksi. Ydinosaamisaluettamme ovat muun muassa voimalaitosten polttoprosessien monitorointi, alfasäteilyn etähavainnointi, sään ja ilmanlaadun tutkimus valotutkalla, taudinaiheuttajien havainnointi juomavedestä, fluoresoivien nanorakenteiden laserkirjoitus sekä superjatkumovalonlähteiden hyödyntäminen hivenkaasujen monitorointiin.

PREIN logo

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme tavoitteena on kehittää yhteiskunnan kannalta merkittäviin toimintoihin optisia ratkaisuja, jotka ovat nykyisiin menetelmiin verrattuna tarkempia, nopeampia ja turvallisempia. Uusien tekniikoiden tutkimuksen ja kehittämisen lisäksi keskeinen pyrkimyksemme on osoittaa näiden menetelmien toimivuus myös todellisessa käyttöympäristössä sekä edistää kehitetyn teknologian kaupallista hyödyntämistä.