Hyppää pääsisältöön

Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kansalaisten tuottamasta verkkojulkisuudesta moniäänisyyttä tuottavana julkisuustilana, joka voi tarjota vaihtoehtoisia ja täydentäviä näkemyksiä sekä tarpeellista yhteiskuntakritiikkiä. Hanke pyrkii osaltaan edistämään moniäänistä ja kunnioittavaa mediajulkisuutta ilman vastakkainasettelua.

Tausta

Taustalla on huoli demokratiaa tukevan keskustelun vähenemisestä ja kansalaisten vaikenemisesta leimatuksi tulemisen pelossa.

Vaikuttavuus

Hankkeessa saatua tietoa ja toimintamallia voidaan hyödyntää mediatalojen journalististen sisältöjen kehittämisessä, polarisoivan keskustelun vähentämisessä ja kansalaisia osallistavan keskustelun edistämisessä.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY) -hanke, Sovittelujournalistit ry