Hyppää pääsisältöön

Mikko Hautakangas

jatko-opiskelija, väitöskirjatutkimus
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401901363

Oma esittely

Olen mediakulttuurin, journalismin ja viestinnän tutkija, jonka työhistorian useita erilaisia projekteja yhdistää kiinnostus osallistumiseen ja osallisuuteen: miten erilaiset mediasisällöt tuottavat kuulumisen tai ulkopuolelle jäämisen kokemuksia ja käsityksiä meistä ja muista.

Aiemmin olen tutkinut tuotannon ja yleisön välisiä valtakamppailuja populaareissa mediasisällöissä (Big Brother, muotiblogit, nuorten miesten fanikulttuurit). Nykyisin tutkin ensisijaisesti journalismia ja julkista keskustelua.

Vuodesta 2016 saakka työni on keskittynyt sovittelujournalismin käsitteen kehittämiseen ja tutkimiseen sekä erilaisten journalististen kokeilujen toteuttamiseen. Sovittelujournalismista voit lukea lisää Sovittelujournalismin käsikirjasta sekä Sovittelujournalistien yhdistys Sopiva ry:n sivuilta.

Tutkimuskohteet

Sovittelujournalismi-tutkimushankkeen tuloksia ja kokeiluja raportoidaan Sovittelujournalismin käsikirjassa. Hankkeen aikana pitämämme blogi on myös yhä luettavissa - sieltä näet, miten käsite syntyi ja hioutui. Sovittelujournalismista keskustellaan ja sitä toteutetaan yhä tutkijoiden ja toimittajien yhteistyössä Sovittelujournalistien yhdistys Sopiva ry:ssä.

Sovittelujournalismi kytkeytyy myös kansainväliseen journalismin yhteiskunnallista vastuuta koskevaan keskusteluun. Yhdessä apulaisprofessori Laura Ahvan sekä ruotsalaisen ja tanskalaisen kollegan kanssa perustamamme Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism tarjoaa areenan tälle keskustelulle ja sekä eri käsitteiden että erilaisten käytännön sovellusten yhteiselle tarkastelulle. 

Hankkeessa "Reilu media: vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen " vastuullani on ollut erityisesti työpajatyöskentelyn suunnittelu, toteutus ja analysointi vuosina 2022 ja 2023. Myös tässä työssä olen soveltanut sovittelun ja sovittelujournalismin periaatteita ja metodeja. 

Vuosina 2022-2023 olen työskennellyt erityisesti tiede- ja mediakasvatuksen parissa: ensin olin mukana toiselle asteelle suunnatun Mediatutkimustunnit-kokonaisuuden toteutuksessa ja analysoinnissa, syksyn 2023 työskentelen Mediakasvatusseurassa Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen jalkauttamiseksi ammattioppilaitoksiin. 

Merkittävimmät julkaisut

Hautakangas, Mikko & Gerlander, Maija (2021): ”Kuunteleminen vastuullisuuden ja luottamuksen rakentajana – Esimerkkinä journalismin yhteiskuntavastuu.” Teoksessa Visa Penttilä & Kirsi Eräranta (toim.): Vastuullinen viestintä. ProComma Academic 2021, 124-138.

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura (2018): “Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen”. Teoksessa Ville Lähde & Johanna Vehkoo (toim.): Jakautuuko Suomi? Eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Helsinki: Into Kustannus.

Hautakangas Mikko & Ahva, Laura (2018): “Introducing a New Form of Socially Responsible Journalism: Experiences from the Conciliatory Journalism Project”. Journalism Practice, Vol. 12(6), 730-746.

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura (2018): “Sovittelujournalismi kirkastaa keskustelua”. Teoksessa Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.): Media ja populismi. Tampere: Vastapaino, 278-303.

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura & Haara, Paula (2017): Sovittelujournalismin käsikirja: keinoja konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn. Tampereen yliopisto: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Comet.

Hautakangas, Mikko (2017): ”Rooli avoinna – journalistin ja näyttelijän ammatti-identiteetit dokumenttiteatterissa”, teoksessa Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus, toim. Laura Gröndahl, Hanna Suutela & Anssi Männistö. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hautakangas, Mikko (2015): “It’s OK to be Joyful? My Little Pony and Brony Masculinity”. Journal of Popular Television, 3(1).

Noppari, Elina & Hautakangas, Mikko (2012): Kovaa työtä olla minä. Muotibloggaajat mediamarkkinoilla. Tampere: Tampere University Press.

Hautakangas, Mikko (2011): ”Käytä valtaasi! Yleisön osallisuuden kokemuksia Big Brotherissa”, teoksessa Kuinka meitä kutsutaan? Arjen kulttuuriset merkityskamppailut 2000-luvun Suomessa, toim. Anu Koivunen & Mikko Lehtonen. Tampere: Vastapaino.

Hautakangas, Mikko (2010): “Trans-Audiencehood of Big Brother: Discourses of Fans, Participants and Producers”, teoksessa Trans-Reality Television: The Transgression of Reality, Genre, Politics and Audience, toim. Nico Carpentier & Sofie Van Bauwel. Lanham: Lexington Books.