Projekti

REALMEE - Regulation of learning and active learning methods in the context of engineering education

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Organisation sub unit: Kasvatustieteet

Hankkeessa tutkitaan pedagogisten interventioiden vaikutusta oppimiseen insinöörien korkeakoulutuksen kontekstissa (matematiikka, fysiikka, tietojohtaminen ja tietojenkäsittely). Pedagogiset interventiot toteutetaan sosio-konstruktivistisen oppimisen teorian viitekehyksessä. Tutkimuksessa selvitetään, miten oppimisen säätely ja erilaiset aktiiviset oppimismenetelmät liittyvät insinöörikoulutuksen opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen osaamisen kehittämiseen koko yliopisto-opintojen aikana.

Pedagogiset interventiot toteutetaan Tampereen yliopistossa lähiopetus-, verkko- ja monimuotokursseilla. Esimerkkejä ovat esimerkiksi oppimistehtävien arvioinnin automatisointi, kurssin sisällön pelillistäminen sekä yhteistyön lisääminen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellisesti vahvoja todisteita tekijöistä, jotka liittyvät erilaisiin opetuksen ja oppimisen lähestymistapoihin korkeakouluopetuksen yhteydessä.

Rahoituslähde

Tampereen teknillinen yliopisto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Petri Nokelainen

professori, tekniikan pedagogiikka
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta