Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin tutkijana Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Professional Growth and Learning (PGL) -tutkimusryhmässä.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkin erityisesti tunteita ja oppimista. Väitöskirjani käsittelee opiskelijoiden tunteita ja aktivoivia opetusmenetelmiä. Tutkimukseni kontekstina on tekniikan alan korkeakouluopetus. Tavoitteenani on selvittää, miten opetusmenetelmät ja opiskelijoiden tunteet ovat yhteydessä, ja millaisia tunteita erityisesti aktivoivaan opetukseen liittyy. Tulokseni tarjoavat lisää tietoa tunteiden roolista oppimisessa ja antavat erityisesti opettajille keinoja tukea oppimista kokonaisvaltaisemmin.

Tutkimusyksikkö

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta