Hyppää pääsisältöön
Keskustakampus

OROL - Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa

Tampereen yliopisto
1.8.2018–31.7.2021
Ihmisiä ja kyltti jossa lukee Aloita tästä

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa ‒ innovaatio, oivallus, muutos, eli lyhyesti OROL, on opettajankoulutuksen kehittämishanke, jonka tehtävänä on kehittää oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä tuottaa uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Hankkeessa kartoitetaan oppiainerajat ylittävän opetuksen ja lukioiden korkeakouluyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä kehitetään uusia pilottien avulla (pelillistäminen, digitaaliset ratkaisut, yritysyhteistyö). Ideoinnissa ja toteutuksessa korostetaan opettaja- ja opiskelijalähtöisyyttä sekä kestävien yhteistyömuotojen kehittämistä. Hankkeen lähtökohtana on tutkimusperusteisuus.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan ja Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen yhteistyössä. Hankekoordinaattorina toimii Tampereen yliopisto. Hankekumppaneina mukana ovat Tampereen kaupunkiseudun ja Espoon kaupungin lukiot. Lisäksi hankkeen opetuspiloteissa on mukana erilaisia yhteistyökumppaneita. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.1.8.2018-31.7.2021

AaltoOKMkärkihanke

Tausta

Hankkeen tavoitteet

  1. Edistää innostavaa oppimis- ja toimintakulttuuria.
  2. Kehittää skaalautuvia malleja oppiainerajat ylittävään opetukseen yhdessä tekemällä (co-creation). Lukioiden opettajat ja opiskelijat kohtaavat yliopiston opettajat ja opetusharjoittelijat keskinäisen arvostuksen ilmapiirissä.
  3. Kehittää oppiainerajat ylittävää opetusta opettajankoulutuksessa mm. opetusharjoittelun, opintoprojektien ja erilaisten oppimisympäristöjen avulla (yhteisöt ja yritykset).
  4. Edistää lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä ja luoda opettajien osaamisen kehittämismalleja (täydennyskoulutus), jotka perustuvat lukioiden ja yliopiston opettajien ja opettajiksi opiskelevien yhteistyöhön.

OROL on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman Opettajankoulutusfoorumin laatimaa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Opettajankoulutusfoorumiin, Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin voi tutustua tarkemmin OKM:n verkkosivuilla.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Martti Raevaara, professori, Aalto-yliopisto

Jani Vepsä, projektikoordinaattori, Aalto-yliopisto