Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen tutkijana Tampereen yliopistossa "Valtakunnallinen oppimaan oppimisen arviointi 2024"-tutkimushankkeessa. Kuulun Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimuskeskukseen (REAL). Valmistuin luokanopettajaksi kesäkuussa 2020. Sain jatko-opinto-oikeuden syksyllä 2021, mutta aloitin väitöskirjan tekemisen toden teolla vasta syksyllä 2023 vanhempainvapaan jälkeen.

Tutkin väitöskirjassani, miten erilaisia oppimiseen liittyviä uskomuksia omaavien oppilaiden oppimisasenteita tulisi luokkahuoneessa tukea, erityisesti opettajan antaman palautteen keinoin. Lisäksi olen kiinnostunut yleisemmin peruskoulusta, siellä harjoiteltavasta laaja-alaisesta osaamisesta sekä oppimistulosten valtakunnallisista muutostrendeistä.

Merkittävimmät julkaisut

Saarnio, M., Aitto-oja, A. & Peltola, K. (2022). Opettaja oppimaan oppimista tukevaa toimintakulttuuria kehittämässä. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio, & M-P. Vainikainen (Eds.), Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen (pp. 231–245), Gaudeamus. https://www.gaudeamus.fi/teos/laaja-alainen-osaaminen-koulussa/

Saarnio, M. (2022). Ajattelu ja oppimaan oppiminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio, & M-P. Vainikainen (Eds.), Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen (pp. 131–143), Gaudeamus. https://www.gaudeamus.fi/teos/laaja-alainen-osaaminen-koulussa/

Hienonen, N., Nilivaara, P., Saarnio, M., & Vainikainen, M-P. (Eds.) (2022). Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Gaudeamus. https://www.gaudeamus.fi/teos/laaja-alainen-osaaminen-koulussa/

Harju-Autti, R., Saarnio, M., Hanska, J. & Lahti, L. (2021). Oppiainerajoja rikkomassa: opiskelijoiden kokemuksia oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä aineenopettajakoulutuksessa. In E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (Eds.), Opetuksen ja Oppimisen ytimessä: Ainedidaktisia tutkimuksia 19 (pp. 194–221), Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202111098299