Hyppää pääsisältöön

Molekulaarinen epidemiologia - MOLE

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys

Molekulaarisen epidemiologian ryhmä tutkii molekyylitason tekijöiden, kuten genetiikan, epigenetiikan ja geeni-ilmenemisen, yhteyttä kroonisten kansantautien kehittymiseen ja puhkeamiseen. Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten vanhempien elintavat ja -olot ja toisaalta yksilön oma varhainen kehitys ovat yhteydessä myöhempään sairastavuuteen ja millä tavoin molekyylitason mekanismit välittävät näitä yhteyksiä.

Yhteyshenkilöt

Emma Raitoharju, FT, Dosentti

Akatemiantutkija

emma.raitoharju [at] tuni.fi

+358 50 318 7676