Henkilöprofiili

Saara Marttila

tutkijatohtori
| Sub unit: Kliininen lääketiede

Oma esittely

Olen työskennellyt tutkijatohtorina Kliinisen kemian tutkimusryhmässä syksystä 2019 alkaen. Tätä ennen työskentelin Integrative Genomics of Ageing -tutkimusryhmässä, Liverpoolin yliopistossa (UK) post doc- tutkijana. Väittelin Tampereen yliopistosta vuonna 2016, väitöskirjan aiheena oli vanhenemiseen liittyvät muutokset geenien ilmenemisessä ja DNA:n metylaatiossa.

Tutkimukseni keskittyy vanhenemiseen liittyviin muutoksiin solu- ja molekyylitasolla. Olen kiinnostunut sellaisista vanhenemismuutoksista, jotka ovat havaittavissa jo ennen vanhuusikää, nuorilla ja keksi-ikäisillä. Tutkimukseni on pääasiassa keskittynyt muutoksiin geenien ja ei-koodaavien RNA:iden ilmenemisessä sekä epigeneettisiin muutoksiin, erityisesti DNA:n metylaatioon. Myös vanhenemisen mittaamiseen kehitetyt biologiset tai epigeneettiset kellot kuuluvat tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini.