Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen tutkijatohtori Molekulaarisen epidemiologian ryhmässä. Tutkimukseni keskittyy vanhenemiseen liittyviin muutoksiin solu- ja molekyylitasolla. Olen kiinnostunut sellaisista vanhenemismuutoksista, jotka ovat havaittavissa jo ennen vanhuusikää, nuorilla ja keski-ikäisillä. Haluan myös selvittää, miten varhain elämässä tapahtuneet altisteet, mahdollisesti myös vanhempien kohtaamat altisteet, vaikuttavat vanhenemisprosessin etenemiseen.

Tutkimukseni on pääasiassa keskittynyt muutoksiin geenien ja ei-koodaavien RNA:iden ilmenemisessä sekä epigeneettisiin muutoksiin, erityisesti DNA:n metylaatioon. Myös vanhenemisen mittaamiseen kehitetyt biologiset tai epigeneettiset kellot kuuluvat tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini.

Tieteenalat

Molekyylibiologia

Gerontologia

Tutkimusrahoitus

Yrjö Jahnssonin säätiö, Pirkanmaan kulttuurirahasto, Maud Kuistilan muistosäätiö, Juho Vainion säätiö, Paulon säätiö

Tutkimusura

Väittelin Tampereen yliopistosta vuonna 2016, väitöskirjan aiheena oli vanhenemiseen liittyvät muutokset geenien ilmenemisessä ja DNA:n metylaatiossa. Väitökseni jälkeen työskentelin Tampereen yliopistossa sekä lehtorina että tutkijatohtorina. Vuosina 2018-2019 työskentelin tutkijatohtorina Integrative Genomics of Ageing -tutkimusryhmässä, Liverpoolin yliopistossa (UK), keskittyen proteiinia koodaamattomiin pitkiin RNA:hin. Vuonna 2019 palasin Tampereelle, ensin Kliinisen kemian tutkimusryhmään ja syksystä 2021 olen ollut osa Molekulaarisen epidemiologian tutkimusryhmää. 

Merkittävimmät julkaisut

Marttila S, Viiri LE, Mishra PP, Kühnel B, Matias-Garcia PR, Lyytikäinen LP, Ceder T, Mononen N, Rathmann W, Winkelmann J, Peters A, Kähönen M, Hutri-Kähönen N, Juonala M, Aalto-Setälä K, Raitakari O, Lehtimäki T, Waldenberger M, Raitoharju E. (2021) Methylation status of nc886 epiallele reflects periconceptional conditions and is associated with glucose metabolism through nc886 RNAs. Clin Epigenetics. 13(1):143.

Kananen L, Marttila S. (2021) Ageing-associated changes in DNA methylation in X and Y chromosomes. Epigenetics Chromatin. 14(1):33. 

Marttila S, Rovio S, Mishra PP, Seppälä I, Lyytikäinen L-P, Juonala M, Waldenberger M, Oksala N, Ala Korpela M, Harville E, Hutri Kähönen N, Kähönen M, Raitakari O, Lehtimäki T, Raitoharju E. (2021) Adulthood blood levels of hsa-miR-29b-3p associate with preterm birth and adult metabolic and cognitive health. Sci Rep. 11(1):9203.

Marttila S, Chatsirisupachai K, Palmer D, de Magalhães JP. Ageing-associated changes in the expression of lncRNAs in human tissues reflect a transcriptional modulation in ageing pathways. Mech Ageing Dev. 2020 Jan;185:111177.

Kananen L, Marttila S. (2019) Vanhenemisen biologiset mekanismit ja miten niihin voi vaikuttaa. Duodecim 135(11):1098-106. 

Kananen L, Marttila S, Nevalainen T, Kummola L, Junttila I, Mononen N, Kähönen M, Raitakari OT, Hervonen A, Jylhä M, Lehtimäki T, Hurme M, Jylhävä J. (2016) The trajectory of the blood DNA methylome ageing rate is largely set before adulthood: evidence from two longitudinal studies. Age (Dordr) 38(3):65.

Kananen L, Marttila S, Nevalainen T, Jylhävä J, Mononen N, Kähönen M, Raitakari OT, Lehtimäki T, Hurme M. (2016) Aging-associated DNA methylation changes in middle-aged individuals: the Young Finns study. BMC Genomics 17:103.

Marttila S, Kananen L, Jylhävä J, Nevalainen T, Hervonen A, Jylhä M, Hurme M. (2015) Length of paternal lifespan is manifested in the DNA methylome of their nonagenarian progeny. Oncotarget. 6(31):30557-67.

Marttila S, Kananen L, Häyrynen S, Jylhävä J, Nevalainen T, Hervonen A, Jylhä M, Nykter M, Hurme M. (2015) Ageing-associated changes in the human DNA methylome: genomic locations and effects on gene expression. BMC Genomics, 16:179.

Marttila S, Nevalainen T, Kananen L, Jylhävä J, Jylhä M, Hervonen A, Ilonen J, Hurme M. (2015) Number of sons contributes to ageing-associated inflammation. Sci Rep, 5:8631.

Marttila S, Jylhävä J, Nevalainen T, Nykter M, Jylhä M, Hervonen A, Tserel L, Peterson P, Hurme M. (2013) Transcriptional analysis reveals gender-specific changes in the aging of the human immune system. PLoS One 8:e66229.

Marttila S, Jylhävä J, Eklund C, Hervonen A, Jylhä M, Hurme M. (2011) Aging-associated increase in indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) activity appears to be unrelated to the transcription of the IDO1 or IDO2 genes in peripheral blood mononuclear cells. Immun Ageing 8:9.

Marttila S, Jylhävä J, Pesu M, Hämäläinen S, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M. (2011) IL-7 concentration is increased in nonagenarians but is not associated with markers of T cell immunosenescence. Exp Gerontol 46:1000-1002.

Omat linkit