Hyppää pääsisältöön

MicMac - Mikroskaalan mittaustuloksista makroskaalan ymmärrykseen ja luotettavampiin komposiittimateriaaleihin

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2018–31.8.2021
KärkialueTekniikka

Kuitulujitettuja komposiitteja käytetään nykyään laajalti myös sovelluksissa, joissa materiaaleilta vaaditaan pitkää käyttöikää ja joiden odottamaton vaurioituminen olisi kohtalokasta. Lujitekuidun ja matriisin välisellä rajapinnalla on suuri merkitys etenkin komposiitin mekaanisiin ominaisuuksiin, mutta se on myös alttein ympäristön vaikutukselle. Rajapinnan ominaisuuksien mittaaminen ja tulosten liittäminen komposiitin makroskooppisiin ominaisuuksin on kuitenkin hyvin haastavaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on käyttää uusia mikro-robotiikkaan perustuvia testimenetelmiä tuottamaan tilastollisesti luotettavaa tietoa rajapintojen ominaisuuksista, selvittää ikääntymismekanismeja sekä muodostaa yhteys tulosten ja teollisuudessa käytettyjen testimenetelmien välille. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä luotettavampia, ympäristöystävällisempiä ja kannattavampia komposiittiratkaisuja joilla on positiivisia ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteistyötahot

Polymer Competence Center Leoben, Austria

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium