Lake and bacterias
Projekti

Metaanin biokonversio kemikaaleiksi käyttämällä suomalaisten järvien metanotrofibakteereita

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Bio- ja kiertotalous

Tässä projektissa eristämme metaania hapettavia bakteereita metaanirikkaiden suomalaisten järvien vähähappisista vesikerroksista ja tutkimme eristettyjen bakteerien kykyä muuntaa metaania kemikaaleiksi. Projektissa tehdään myös eristettyjen kantojen peruskarakterisointeja sekä selvitetään (sekvensoidaan) niiden perimä (genomi). Tämän lisäksi luonnossa elävien metanotrofien toiminnallista potentiaalia tutkitaan analysoimalla kansainvälisiin tietokantoihin tallennettuja metagenomisia aineistoja.      

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Antti Rissanen

apurahatutkija
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta