Hyppää pääsisältöön

Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko (CARACC)

Tampereen yliopisto
1.9.2021–31.8.2025
KärkialueYhteiskunta

Hanke lähestyy ilmastonmuutosta ja hiilidioksidipäästöjä laskentatoimen näkökulmasta.

Pidämme selvänä, että kestävä yhteiskunnallinen murros kohti vähähiilistä yhteiskuntaa vaatii onnistuakseen liike-elämän aktiivista osallisuutta. Yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksenteossa taloudellisella ja ei-taloudellisella informaatiolla on keskeinen rooli. Siten käytettävissä olevan informaation laatu on tärkeässä osassa mahdollistamassa organisaatioiden, rahoitusmarkkinoiden ja edelleen yhteiskuntien murrosta kestävämmäksi.

Ymmärrämme kuitenkin vain rajallisesti, miten kestävää kehitystä koskeva informaatio nivoutuu osaksi organisaatioiden laskentainformaatiota. Tässä projektissa tarkastelemme, miten erilaiset hiililaskennan käytännöt tuodaan mukaan organisaatioiden päätöksentekoprosesseihin, jotka tavanomaisesti nojaavat kapeammin rahamääräiseen tietoon.

Projektin rahoittaa Suomen Akatemia.