Hyppää pääsisältöön

Kuva edellä − Kotimaisten uutistuottajien visuaalinen tarinankerronta, motivaatiot ja strategiat Instagramissa

Tampereen yliopisto
1.9.2022–31.3.2024
KärkialueYhteiskunta

Tutkimushankkeessa tuotetaan kattava selvitys suomalaisten uutismediaorganisaatioiden läsnäolosta ja kuvallisista kerrontastrategioista Instagramissa määrällisen ja laadullisen sisällönanalyysin ja haastatteluiden avulla.

Tausta

Hankkeessa selvitetään erityisesti sitä, miten suomalainen media puhuttelee nuoria yleisöjä ja luo sitä kautta toimintaedellytyksiä kotimaiselle journalismille tulevaisuudessa. Nuorten käyttämistä sosiaalisen median alustoista tutkimuskohteeksi valikoitui alustavan kartoituksen perusteella kuvienjakopalvelu Instagram, jota suomalaiset mediatalot ovat alkaneet viime vuosina ottaa yhä enemmän haltuun. Tutkimuksessa yhdistetään kattava sisältöjen analyysi ja sosiaalisen median toimittajien haastattelut, joiden avulla lisätään ymmärrystä siitä, millaisia tavoitteita, motivaatioita ja strategioita uutistuottajilla on Instagramissa toimimisessa.

Tuoreesta suomalaisesta mediankäyttötutkimuksesta tiedetään, että Instagram on yksi suosituimmista mediasovelluksista16−30-vuotiaiden keskuudessa (Harju ym. 2021). Tutkimukseen vastanneista nuorista ja nuorista aikuisista 73 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Instagramia säännöllisesti. Lisäksi vastaajista 88 prosenttia kertoi lukevansa uutisia mutta vain 42 prosenttia kertoi lukevansa sanomalehtisisältöjä. Tämä kehitys puhuu sen puolesta, että saadakseen tämän päivän nuoret tulevaisuuden journalismin kuluttajiksi mediatalojen on vietävä sisällöt nuorten luo heitä kiinnostavalla tavalla.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on luoda ensin määrällinen kartoitus suomalaisten uutismedioiden kuvallisista strategioista, jonka jälkeen pureudutaan laadullisesti pieneen osaan aineistosta. Lisäksi haastatellaan avainrooleissa olevia media-ammattilaisia.

Tutkimuksen aineiston muodostavat uutisorganisaatioiden Instagram-tilien määrällinen ja laadullinen sisällönanalyysi sekä sisällöntuottajien haastattelut. Sisällönanalyysin otokseen sisällytetään kaikki suomalaiset Instagramissa toimivat uutismediat ja niiden eri tilit ja niiden julkaisut Instagramin eri sisältötyypeissä (feedi, IG-TV, storyt, livet). Näin ollen tutkimus kattaa uutisia tuottavien sanomalehtien, television, radion ja verkkomedioiden Instagram-sisällöt. Suurimpana toimijana ja useamman tilin omistajana on Yleisradio, joka julkaisee Instagramissa sisältöä useamman eri teeman alla. Edustettuina ovat myös suurimmat päivälehdet ja iltapäivälehdet.

Haastatteluihin kutsutaan jokaisesta tutkittavasta uutisorganisaatiosta vähintään yksi sosiaalisen median sisältöjä tekevä toimittaja, minkä lisäksi isommista mediataloista haastatellaan esimiehiä. Haastatteluilla selvitetään media-ammattilaisten käsityksiä Instagram-sisältöjen merkityksestä, strategisista painopisteistä, työhön käytettävistä resursseista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Vaikuttavuus

Hanke tuottaa tärkeää, uutta tietoa sekä journalismin tutkimukselle että journalististen työkäytäntöjen kehittämiseen. Tutkimustieto suomalaisen uutismedian tämänhetkisistä visuaalisista strategioista sosiaalisessa mediassa antaa näkökulmia siihen, mihin suuntaan nuorille suunnattuja uutissisältöjä ja toimittajakoulutusta kannattaa tulevaisuudessa kehittää. Tutkimuksellisesti hanke tuottaa Suomen kontekstissa tietoa, jota voidaan jatkossa verrata alan kansainväliseen kehitykseen.

Tutkimuksen tulokset jalkautetaan toimituksiin muun muassa Yleisradiossa, joka on suomalaisista uutismedioista suurin toimija Instagramissa. Tutkimuksen tulosten valmistuttua Ylen toimituksessa järjestetään keskustelutilaisuus tai työpaja, joka suunnataan Ylen sosiaalisen median ammattilaisille. Lisäksi oleme perustaneet Instagramiin tutkimustilin (https://www.instagram.com/kuva_edella_tutkimus/), jossa raportoimme tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista.

 

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

 

Rahoituslähde

C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Yleisradio