Projekti

Kiistelty suostumus: läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa (2019-2023)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Nuorisotyö ja -tutkimus, Sosiologia
Rahoittaja
Photo by Duy Pham on Unsplash

Kiistelty suostumus -tutkimus tarkastelee seksuaalisen suostumuksen merkityksellistymistä ja neuvotteluja osana 15-19 -vuotiaiden nuorten sosiaalisia suhteita ja arjen moninaisia ympäristöjä. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, miten digitaaliset (äly)laitteet ja internetympäristöt muovaavat hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän sekusaalisen kanssakäymisen rajoja ja normeja nuorten arjessa. Suostumuksen tematiikkaa lähestytään nuorten intersektionaaliset suhteet ja erot huomioivan analyysin keinoin. Tutkimme myös nuorten kokemuksia intiimisuhteissa tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Tutkimuksessa empiiristä aineistoa kerätään ryhmä- ja yksilöhaastatteluilla sekä kyselyillä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan julkista keskustelua suostumuksesta osana raiskauslainsäädännön reformia. Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilö(t)