Hyppää pääsisältöön
Alemnis in-situ nanoindentation device

Kestävät korkean entropian karbidit: suunnittelu, optimoitu valmistus ja plastisen muodonmuutoksen mekanismit

Hankkeessa tutkitaan uutta keraamimateriaalien luokkaa, korkean entropian karbideja (HEC). Niillä on osittain epäjärjestynyt rakenne: usean alkuaineen metalliatomit sijoittuvat satunnaisesti kationihilaan, kun taas hiiliatomit pinoutuvat alihilaksi. Tämän vuoksi niiden ominaisuudet poikkeavat perinteisten keraamien vastaavista ja niitä voidaan räätälöidä. Tyypillisesti HECit sisältävät runsaasti kriittisiä raaka-aineita, joihin liittyy kestävyys- ja eettisiä haasteita. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa, joka mahdollistaa kestäviin raaka-aineisiin perustuvien ja plastista muodonmuutosta haurasmurtuman sijaan suosivien seuraavan sukupolven HECien kehittämisen. Tavoite saavutetaan yhdistämällä laskennallinen materiaalimallinnus, valmistusreitin optimointi sekä plastisen muodonmuutoksen mekanismien tutkimus. Projektissa tehdään yhteistyötä huipputason kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa, ja se tuottaa uraauurtavaa tietoa HECeistä ja sitkeistä keraameista.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

VTT