Hyppää pääsisältöön

Itsesäätelyn ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen ja tukeminen lasten ja nuorten neurokehityksellisissä vaikeuksissa

Tutkimuksessa on kyse Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEn aineistonkeruusta, joka tapahtuu pääosin kliinisen asiakastyön yhteydessä. Tutkimus kuuluu psykologian alaan, ja keskittyy arvioimaan ja kehittämään itsesäätelyn osalta erityisesti tunnesäätelyn sekä lisäksi sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmiä lasten ja nuorten neuropsykologisen ryhmä-, pari- ja yksilökuntoutuksen toimintaympäristössä.

Tausta

PSYKE:ssä tehdään neuropsykologista kuntoutustyötä pääosin ostopalveluna tapahtuvana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Valtaosa asiakkaista on kouluikäisiä lapsia nuoria, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD) tai autismikirjon häiriö. Näissä oirekuvissa tarkkaavuuden, tunnesäätelyn vaikeudet ja sosiaaliset vaikeudet ovat tyypillisiä voimakkaasti yksilön toimintakykyä haittaavia vaikeuksia.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimusprojektissa arvioidaan ja kehitetään itsesäätelyn (erityisesti tunnesäätelyn) ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen liittyviä menetelmiä neuropsykologisen ryhmä-, pari- ja yksilökuntoutuksen toimintaympäristössä lapsilla ja nuorilla, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia. Tutkimusaineistoa kerätään osana kliinistä asiakastyötä. Aineistonkeruuseen osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista, eikä siitä kieltäytyminen vaikuta asiakkaan hoitoon. Lisäksi suostumuksensa antaneita tutkittavia pyydetään osallistumaan erillisille tutkimuskäynneille. Aineisto sisältää monipuolista tietoa tutkittavien kognitiivisista taidoista (kielelliset ja ei-kielelliset taidot, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus), sosiaalisesta toimintakyvystä (sosioemotionaaliset, sosiokognitiiviset, sosiaaliset taidot, minäkäsitys ja itsetunto), psykofysiologiasta, sekä arjen toimintakyvystä eri ympäristöissä.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

Yhteyshenkilöt

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.