Hyppää pääsisältöön
Deremco project meeting people

DeremCo - De&Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry

DeremCo-projektin tavoitteena on luoda kiertotalousjärjestelmä, joka on koko alan kattava, monialainen ja kysyntälähtöinen, ja mahdollistaa komposiittimateriaalien ja -komponenttien kustannustehokkaan uudelleenkäytön uusissa korkean lisäarvon tuotteissa. Järjestelmä perustuu teknisten ja sosiaalisten ekosysteemien väliseen vuorovaikutukseen sekä paikallisella että alueiden välisellä tasolla, ja se hyödyttää ympäristöä, teollisuutta, kuluttajia ja eurooppalaista yhteiskuntaa.

Projektissa demonstroidaan kahta kierrätysmenetelmää komposiiteille: mekaanista kierrätystä ja termokemiallista kierrätystä. Materiaalien arvoketju on DeremCon vision mukaisesti kysyntälähtöinen, jossa uudelleen käytettävien materiaalien ja komponenttien vaatimukset ja spesifikaatiot määräytyvät suoraan kysyntäpuolelta perustuen korkean lisäarvon tuotteiden ominaisuus- ja toiminnallisuusvaatimuksiin. Projektin tärkeimpinä tavoitteina on tukea komposiittien kierrätyksen omaksumista teollisessa mittakaavassa paikallisissa ekosysteemeissä, pienentää siihen liittyviä riskejä investointien avulla ja lisätä tietoisuutta vastuullisemmasta kuluttajien käyttäytymisestä kestävyyden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja projektista: https://deremco.afil.it/

Rahoituslähde

This project has received funding from the European Union’s ERDF under grant agreement No 101084037. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.