Projekti

Circus++ Nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikan kandidaattiohjelman opetussuunnitelmatyö

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
aihekuva_aliperuskurssi_haloja_25102018.jpg

Sosiaalinen sirkus toimii välineenä muiden taitojen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi osallisuuden ja toimijuuden tukeminen.  Sirkustaide auttaa nuoria löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja, jotka puolestaan tukevat nuorten oppimista ja työllistymistä. Sosiaalisessa sirkuspedagogiikassa pyritään vaikuttamaan muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sirkustaiteen avulla. 

Kolme vuotta kestävässä  Circus++ hankkeessa luodaan viiden partnerimaan yliopiston ja sirkuskoulun yhteistyönä opetussuunnitelma Nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikan kandidaattiohjelmalle, jota eri Euroopan maat voivat soveltaa paikallisesti. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto kumppaninaan Sorin Sirkus.  Kansainvälisestä koordinoinnista vastaa lisäksi CARAVAN- International Youth and Social Circus network-  verkosto. Hankkeen partnerit ja kansalliset työparit ovat: National University of Ireland Galway ja  Galway Community Circus (Irlanti);  Stockholms Konstnärliga Högskola  ja Circu Cirkör ),  Université Paris-Sud  ja  Le Plus Petit Cirque de Monde, PPCM (Ranska) sekä  Zahrada o.p.s., Cirqueon (Tsekki), joka työskentelee kaikkien yliopistojen kanssa. Hanke vastaa nuoriso-  ja sosiaalisen sirkuksen toimialan laajentumiseen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa sekä sen myötä kasvaneeseen ammattitaitoisen henkilöstön työvoimatarpeeseen.

Opetussuunnitelman  valmistuttua  vuonna 2022   koulutuksen on tarkoitus käynnistyä  kansainvälisenä ja englanninkielisenä kandidaattiohjelmana vuonna 2023. Tutkinnon voi aikanaan suorittaa hankepartnerimaissa joko kokonaan tai koota tutkinnon eri maissa suoritetuista osista. Tutkinnon myöntää yliopisto.   Opetussuunnitelmaa saa kuitenkin hyödyntää jokainen oppilaitos, joka on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa sosiaalisen sirkuksen koulutusten toteuttamiseen. 

 

 

Rahoituslähde

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Koordinoiva organisaatio

Tampere University, Faculty of Education and Culture

Yhteyshenkilöt

Tea Seppälä,

Chief of Educational Affairs

Faculty of Education and Culture

Tampere University

Tea.seppala [at] tuni.fi; +358 50 318 7700

 

 

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Tea Seppälä

koulutuspäällikkö
Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen
Tea Seppälä