Hyppää pääsisältöön
People walking at Aleksanterinkatu. Sun is shining between the buildings.

Citizen Shield - teknologisia, käyttäytymistieteellisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja pandemioiden ennaltaehkäisyyn

Citizen Shield – Kansalaissuoja on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa osapuolina ovat Teknologian Tutkimuskeskus VTT ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yksikkö.

Projektin tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa yksilön ja yhteiskunnan suojaamiseen ilmavälitteisi​ltä, pääosin pisaroin ja aerosolein leviäviltä epidemioi​lta yhdistämä​llä käyttäytymistieteellis​tä ja teknis​tä osaamis​ta. Projekti tarkastelee nykyisten teknisten suojainratkaisujen tehokkuutta ja käytettävyyttä sekä etsii mahdollisuuksia niiden kehittämisellä siten, että ne olisivat sosiaalisesti ja teknisesti hyväksyttyjä. Projektissa ​tuotamme käyttäytymistieteellistä tietoa liittyen tekijöihin, jotka ovat yhteydessä itsen ja muiden suojaamiseen esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen, turvavälien pitämisen ja sosiaalisten kontaktien minimoimisen keinoin.

Tampere UniversityVTT:n logo

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt