Hyppää pääsisältöön

Citizen Shield - teknologisia, käyttäytymistieteellisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja pandemioiden ennaltaehkäisyyn

Citizen Shield – Kansalaissuoja on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa osapuolina ovat Teknologian Tutkimuskeskus VTT ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yksikkö.

Projektin tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa yksilön ja yhteiskunnan suojaamiseen ilmavälitteisi​ltä, pääosin pisaroin ja aerosolein leviäviltä epidemioi​lta yhdistämä​llä käyttäytymistieteellis​tä ja teknis​tä osaamis​ta. Projekti tarkastelee nykyisten teknisten suojainratkaisujen tehokkuutta ja käytettävyyttä sekä etsii mahdollisuuksia niiden kehittämisellä siten, että ne olisivat sosiaalisesti ja teknisesti hyväksyttyjä. Projektissa ​tuotamme käyttäytymistieteellistä tietoa liittyen tekijöihin, jotka ovat yhteydessä itsen ja muiden suojaamiseen esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen, turvavälien pitämisen ja sosiaalisten kontaktien minimoimisen keinoin.
 

Kiinnostaako ihmisten käyttäytyminen, käyttäytymisen muutos ja näitä koskevan tiedon hyödyntäminen julkishallinnossa? Haluatko pysyä ajan tasalla Citizen Shield -hankkeeseen kuuluvan Tampereen yliopiston tutkimusryhmän toiminnasta? 

Liity Behanews-sähköpostilistalle ja saat ensimmäisenä tiedon käyttäytymistiedon hyödyntämistä tutkivan ryhmämme ajankohtaisista aiheista!

Liittymällä listalle saat tietoa:

  • tutkimusryhmän tekemästä tutkimuksesta (mm. julkaistut artikkelit)
  • mahdollisesti järjestettävistä käyttäytymistietokoulutuksista 

Liity näin: Selaimella osoitteessa http://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/Behanews/ tai lähettämällä osoitteeseen Behanews-request(at)lists.tuni.fi viestin, jonka otsikko on "subscribe". Listalta poistuminen tapahtuu samasta osoitteesta tai lähettämällä viestin otsikolla "unsubscribe".

Sähköpostilistan tietosuojailmoitus täällä

Tampere UniversityVTT:n logo

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt