Hyppää pääsisältöön

ARK, Rakennusperinnön hoito

Arkkitehtuurin laboratorioon sijoittuvan tutkimusryhmän tehtävänä on tehdä vastuullista ja tavoitteellista tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista seuraavilla pääosaamisalueillaan.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmän pääosaamislaueet ovat:

  • Tutkimus, jossa arkkitehtuurin historian ja rakennusperinteen tuntemusta sovelletaan rakennusperinnön arvottamisen ja hoidon sekä uudisrakentamisen kehittämiseen
  • Korjausrakentaminen ja rakennusten kiertotalous: rakennusten elinkaaren pidentäminen, rakennuskannan muutosdynamiikka, rakennukset tilojen ja materiaalien pankkeina sekä rakennusosien uudelleenkäyttö.
  • Rakennusoppi, jonka tutkimuksen osa-alueina ovat rakennusmateriaalit, rakentamisjärjestelmät, -prosessit ja -määräykset.

Arkkitehtuurin historian ja rakennusperinnön hoidon tutkimus tähtää kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön säilymiseen ja kehittämiseen.

Korjausrakentamisen tutkimus tukee rakennuskannan kestävää käyttöä ja kehittämistä tuottamalla tietoa, joka edistää rakennusten taloudellisen ja toiminnallisen arvon säilymistä sekä energia- ja resurssitehokkuutta. Tutkimuksen erityisiä painopistealueita ovat lähiökorjaaminen ja betonielementtien uudelleenkäyttö.

Rakennusopin puolella tämänhetkisenä tutkimuksen päätavoitteena on edistää suomalaisen suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen kilpailukykyä osana biotaloutta ja kestävää kehitystä.

Toiminnan vaikuttavuus

Arkkitehtuurin historian aineryhmän tutkijat ovat keskittyneet puurakentamisen perinteeseen, rakennussuojelun arvoihin ja modernin arkkitehtuurin historiaan.

Korjausrakentamisen perustutkimus tuottaa tietoa rakennuskannasta, jota soveltamalla luodaan keinoja rakennusten elinkaaren pidentämiseen tilojen muuntelun ja rakennusosien uudelleenkäytön kautta. Tutkimus tehdään yhteistyössä Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän kanssa.

Rakennusopin viimeisimmissä tutkimushankkeissa on keskitytty seuraaviin puurakentamisen osa-alueisiin:

  • Puukerrostalojen kilpailukyky
  • Puurakentamisen mahdollisuudet lähiöbetonikerrostalojen energiakorjauksissa ja lisäkerrosrakentamisessa

Linkkejä:

Dovetailed massive wood board elements for multi-story buildings (DoMWoB - projekti)

DoMWoB / European Commission CORDIS