Hyppää pääsisältöön

Markku Karjalainen

professori, rakentamisen prosessit ja rakennusoppi

Oma esittely

Professori Markku Karjalainen on erittäin arvostettu, näkyvä ja kysytty
puurakentamisen kehittäjä ja asiantuntija Suomessa. Yhteydet ja yhteistyö
Suomen elinkeinoelämän kanssa on ollut Karjalaisen vahvimpia osaamisalueita. Hän
on hyvin kysytty henkilö puurakentamisen kehittämishankkeiden johtoryhmiin,
alan seminaareihin puheenjohtajaksi ja luennoitsijaksi, median haastateltavaksi
ja puualan asiantuntija-artikkeleiden kirjoittajaksi. Virkansa aikana hänen
yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy myös lukuisten kuntien ja yritysten
tilaamien ja rahoittamien opiskelijaideakilpailujen ja seminaarien
järjestämisessä, maksullisten tilausdiplomitöiden saamisessa sekä useiden puurakentamisen kehittämis- ja edistämishankkeiden kautta. 

Työtehtävät

TkT, arkkitehti Markku Karjalainen on työskennellyt Tampereen yliopiston
arkkitehtuurin yksikössä Rakennusopin Tenure Track -urapolun Associate
professorina 1.10.2015 - 30.9.2022 (7 v.) ja Full professorina 1.10.2022 alkaen. Hän on valmistunut arkkitehdiksi Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osastolta vuonna 1988 ja väitellyt suomalaisesta
puurakentamisesta tekniikan tohtoriksi vuonna 2002. Ennen TAU:lle tuloaan
Karjalainen työskenteli 15 vuotta MMM:n rahoittaman valtakunnallisen Moderni
puukaupunki -hankkeen (1997 – 2011) projektipäällikkönä ja vuosina 2012 – 2015
Työ- ja elinkeinoministerissä Valtakunnallisen puurakentamisohjelman
kehittämispäällikkönä, jossa hänen tehtävänä oli toimia valtion
puurakentamisohjelman vetäjänä ja puurakentamisen valtakunnallisena
kärkiasiantuntija. Hänet on palkittu uransa aikana useilla puurakentamisen
palkinnoilla, mm. valtakunnallisella PUU-palkinnolla 2013 ja nk.
”Puu-Finlandiaksi” kutsutulla Rantasalmi-palkinnolla vuonna 2000 sekä TAU / RAK- ja ARK-yksiköiden yhteisen Teollisen puurakentamisen tutkijakoulun nimissä myös samalla palkinnolla 2022. TAU:n ARK-yksikössä Rakennusopin professorin -opetustehtäviin kuuluu rakentamisen prosessit, rakentamismääräykset, rakennusmateriaalit, rakentamisjärjestelmät ja rakenusfysiikan perusteet. Teollinen puurakentaminen on Karjalaisen erityisosaamisalueena. 

Osaamisalueiden kuvaus

Karjalaisen puurakentamisen erityisosaamisalue ja yhteiskunnallinen näkyvyys on TAU:lle
erityisen arvokasta, koska puurakentamisen edistäminen on sisällytetty
edelliseen ja nykyiseen hallitusohjelmaan ja OKM:n ja TAU:n väliseen
yhteistyösopimukseen on kirjattu yhtenä kohtana puurakentamisen kehittäminen ja
edistäminen. Lisäksi TAU on solminut puurakentamisen yhteistyösopimuksen
Tampereen kaupungin, Luken, Suomen metsäkeskuksen ja TAMK:in kanssa vuosiksi 2016 - 2020.
Karjalainen toimi tässä yhteistyöverkostossa keskeisenä aloitteentekijänä ja asiantuntijajäsenenä.
TAU:ssa Karjalainen on käynnistänyt myös kolmivuotisen EAKR-hankkeen
”Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla” -kehittämishankkeen vuosiksi
2019 – 2021, jossa on mukana 14 kuntaa Pirkanmaalta ja 15 yritystä. Karjalainen on käynnistänyt TAU:lle Teollisen puurakentamisen tutkijakoulun vuosiksi 2021 - 2026 yhteistyössä ARK- ja RAK-yksiköiden kanssa. Tutkijakoulussa on noin 10 osa-aikaista puurakentamisen väitöskirjatyönteijää. Näiden lisäksi Karjalaisen ohjauksessa on meneillään lukuisia sekä kansainvälisiä että kansallisia teollisen puurakentamisen kehittämis- ja edistämishankkeita yhtiestyössä puu- ja rakennusalan eri toimijoiden kanssa.
 

Tärkeimmät saavutukset

Seitsemän vuoden (2015 - 2022) virka-aikansa aikana Markku Karjalainen on kirjoittanut 50
puurakentamisen asiantuntija-artikkelia kansallisiin ja kansainvälisiin
julkaisuihin; osallistunut kymmeneen kansainväliseen kongressiin; pitänyt eri
puolilla Suomea 70 pyydettyä asiantuntijaesitelmää ja esiintynyt lukuisia kertoja
eri tiedotusvälineissä. Häneen otetaan poikkeuksetta median ja eri
ministeriöiden (TEM, MMM, YM) taholta yhteyttä, kun tarvitaan ajantasaista ja
asiantuntevaa puurakentamisen tietoutta. Hän on toiminut myös YM:n
puurakentamisohjelman (2016 – 2021) avustushankkeiden arvioijana, tieteellisen tukiryhmän jäsenenä ja YM:n
pyytämänä asiantuntijaluennoitsijana. 

Luottamustoimet

Tällä hetkellä noin kymmenessä puualan valtakunnallisessa hankkeessa ohjausryhmän jäsen. Useassa arkkitehtikilpailussa sekä arkkitehtiopiskelijakilpailussa palkintolautakunnan jäsen ja puheenjohtaja. Valtakunnallisen Puupalkinnon 2020 ja 2021 palkintolautakunnan jäsen.

Tutkimustavoitteet

Keskittyä erityisesti suurimittakaavaisten puurakennusten kilpailukyvyn kehittämiseen.

Tutkimuskohteet

Puukerrostalot ja lähiökerrostalojen energiakorjaus ja lisäkerrosten rakentaminen.

Tutkimusyksikkö

Rakennusperinnön hoito (arkkitehtuurin historia, rakennusoppi ja korjausrakentaminen)

Tutkimusrahoitus

Tähän saakka (10/2022) Tenure Track -uran aikan hankkinut tutkimushankkeisiin ja opiskelijakilpailuihin ulkopuolista rahoitusta 1,4 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät julkaisut

 - Karjalainen, M. and Ilgın, H.E.; The Change over Time in Finnish Residents’ Attitudes towards Multi-Story Timber Apartment Buildings. Sustainability 2021, 13(10), 5501. https://doi.org/10.3390/su13105501. (JUFO 1)

- Karjalainen, M., Ilgın, H.E., Tulonen, L.; Main design considerations and prospects of contemporary tall timber apartment buildings: Views of key professionals from Finland. Sustainability 2021, 13(12), 6593. https://doi.org/10.3390/su13126593 (JUFO 1)

- Karjalainen, M., Ilgın, H.E., Somelar, D.; Wooden Additional Floors in old Apartment Buildings: Perspectives of Housing and Real Estate Companies from Finland. Buildings 2021, 11(8), 316. https://doi.org/10.3390/buildings11080316 (JUFO 1)

- Ilgın, H.E. and Karjalainen, M.; Preliminary Design Proposals for Dovetail Wood Board Elements in Multi-Story Building Construction. Architecture 2021, 1, 56-68. https://doi.org/10.3390/architecture1010006

- Karjalainen, M.; Ilgın, H.E.; Metsäranta, L.; Norvasuo, M.; Suburban Residents’ Preferences for Livable Residential Area in Finland. Sustainability 2021, 13, 11841. https://doi.org/10.3390/su132111841 (JUFO 1)

- Ilgın, H.E., Karjalainen, M. and Pelsmakers, S. (2021); Finnish architects' attitudes towards multi-storey timber-residential buildings, International Journal of Building Pathology and Adaptation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/IJBPA-04-2021-0059 (JUFO 1)

- Karjalainen, M., Ilgın, H.E., Metsäranta, L., Norvasuo, M.; Residents’ Attitudes towards Wooden Facade Renovation and Additional Floor Construction in Finland, International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18(23), 12316. https://doi.org/10.3390/ijerph182312316 (JUFO 1)

- Tolppanen, Janne (ed.); Karjalainen, Markku; Lahtela, Tero & Viljakainen, Mikko. FINNISH MULTISTORY TIMBER APARTMENT BUILDING – Structures, design, and construction. National Board of Educatio and Puuinfo Oy. Tampere 2013. 194 p. ISBN 978-952-13-5541-7. 

- Karjalainen, Markku & Patokoski, R. (ed.) Kotina puinen kaupunkikylä. Woodenurban villages. Tampere 2007. 168 p. ISBN 978-951-681-844-5. 

- Karjalainen, Markku & Koiso-Kanttila, Jouni (ed.). Modern Wooden Town, wood and architecture. Rakennustieto, 2002. 147 p. ISBN 951-682-688-1. 

- Karjalainen, Markku (Doctoral thesis). “Finnish multistory apartment building – at the forefront of development of timber
construction.” Acta Univ. Oulu. C 166, 2002. 422 p. ISBN 951-42-6617-X.