Henkilöprofiili

Markku Karjalainen

Tenure track -professori, rakentamisen prosessit ja rakennusoppi
Markku Karjalainen

Oma esittely

Associate professor Markku Karjalainen on erittäin arvostettu, näkyvä ja kysytty
puurakentamisen kehittäjä ja asiantuntija Suomessa. Yhteydet ja yhteistyö
Suomen elinkeinoelämän kanssa on ollut Karjalaisen vahvimpia osaamisalueita. Hän
on hyvin kysytty henkilö puurakentamisen kehittämishankkeiden johtoryhmiin,
alan seminaareihin puheenjohtajaksi ja luennoitsijaksi, median haastateltavaksi
ja puualan asiantuntija-artikkeleiden kirjoittajaksi. Virkansa aikana hänen
yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy myös lukuisten kuntien ja yritysten
tilaamien ja rahoittamien opiskelijaideakilpailujen ja seminaarien
järjestämisessä, maksullisten tilausdiplomitöiden saamisessa sekä useiden puurakentamisen kehittämis- ja edistämishankkeiden kautta. 

Työtehtävät

TkT, arkkitehti Markku Karjalainen on työskennellyt Tampereen yliopiston
arkkitehtuurin yksikössä Rakennusopin Tenure Track -urapolun Associate
professorina 1.10.2015 alkaen. Hän on valmistunut arkkitehdiksi Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osastolta vuonna 1988 ja väitellyt suomalaisesta
puurakentamisesta tekniikan tohtoriksi vuonna 2002. Ennen TAU:lle tuloaan
Karjalainen työskenteli 15 vuotta MMM:n rahoittaman valtakunnallisen Moderni
puukaupunki -hankkeen (1997 – 2011) projektipäällikkönä ja vuosina 2012 – 2015
Työ- ja elinkeinoministerissä Valtakunnallisen puurakentamisohjelman
kehittämispäällikkönä, jossa hänen tehtävänä oli toimia valtion
puurakentamisohjelman vetäjänä ja puurakentamisen valtakunnallisena
kärkiasiantuntija. Hänet on palkittu uransa aikana useilla puurakentamisen
palkinnoilla, mm. valtakunnallisella PUU-palkinnolla 2013 ja nk.
”Puu-Finlandiaksi” kutsutulla Rantasalmi-palkinnolla vuonna 2000. TAU:n ARK-yksikössä Rakennusopin Tenure Track -opetustehtäviin kuuluu rakentamisen prosessit, rakentamismääräykset, rakennusmateriaalit, rakentamisjärjestelmät ja rakenusfysiikan perusteet. Puurakentaminen on Karjalaisen erityisosaamisalueena. 

Osaamisalueiden kuvaus

Karjalaisen puurakentamisen erityisosaamisalue ja yhteiskunnallinen näkyvyys on TAU:lle
erityisen arvokasta, koska puurakentamisen edistäminen on sisällytetty
edelliseen ja nykyiseen hallitusohjelmaan ja OKM:n ja TAU:n väliseen
yhteistyösopimukseen on kirjattu yhtenä kohtana puurakentamisen kehittäminen ja
edistäminen. Lisäksi TAU on solminut puurakentamisen yhteistyösopimuksen
Tampereen kaupungin, Luken, Suomen metsäkeskuksen ja TAMK:in kanssa vuosiksi 2016 - 2020.
Karjalainen toimi tässä yhteistyöverkostossa keskeisenä aloitteentekijänä ja asiantuntijajäsenenä.
TAU:ssa Karjalainen on käynnistänyt myös kolmivuotisen EAKR-hankkeen
”Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla” -kehittämishankkeen vuosiksi
2019 – 2021, jossa on mukana 14 kuntaa Pirkanmaalta ja 15 yritystä. Karjalainen on käynnistänyt TAU:lle Teollisen puurakentamisen tutkijakoulun vuosiksi 2021 - 2026 yhteistyössä ARK- ja RAK-yksiköiden kanssa. Tutkijakoulussa on noin 10 osa-aikaista puurakentamisen väitöskirjatyönteijää. Näiden lisäksi Karjalaisen ohjauksessa on meneillään lukuisia sekä kansainvälisiä että kansallisia teollisen puurakentamisen kehittämis- ja edistämishankkeita yhtiestyössä puu- ja rakennusalan eri toimijoiden kanssa.