Hyppää pääsisältöön

ACCC - Atmosphere and Climate Competence Center -osaamiskeskus

Tampereen yliopisto
1.7.2020–31.12.2024
KärkialueTekniikka

ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center) -osaamiskeskuksen tavoitteena on esittää kustannustehokkaita ja tieteeseen perustuvia ratkaisuja kahteen aikamme suurimpaan haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Konsortion muodostavat Helsingin Yliopisto, Ilmatieteen Laitos, Itä-Suomen Yliopisto ja Tampereen Yliopisto.

Tausta

Ilmastonmuutos ja kaupunkien ilmanlaatu ovat maailmanlaajuisia haasteita, jotka vaikuttavat yhteiskuntien hyvinvointiin ja ihmisten terveyteen. Ne kytkeytyvät päästöjen ja ilmakehän takaisinkytkentöjen kautta tiiviisti toisiinsa, ja esimerkiksi ilmastoon liittyvillä toimenpiteillä on vaikutuksia myös ilmanlaatuun. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on pyritty vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksessa asetetuin tavoittein. ACCC auttaa Suomea, EU:ta ja maailmaa pääsemään Pariisin ilmastotavoitteisiin ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen kestävin, kustannustehokkain ja tutkimuspohjaisin ratkaisuin, samalla edistäen terveellisen hengitysilman tavoitetta.

Tavoite ja tehtävät

ACCC:n tavoitteisiin päästään suoriutumalla neljästä osatavoitteesta:

  1. Uuden tiedon tuottaminen ilmastonmuutoksesta ja ilmanlaadusta. Käytännössä tämä onnistuu tutkimalla määrällisesti hiilinieluja ja muita ilmastoon vaikuttavia tekijöitä, sekä epälineaarisia prosesseja, jotka määräävät ilmansaasteiden käyttäytymistä ilmakehässä.
  2. Alustan rakentaminen suurten datamäärien keräämiseen ja jakamiseen sekä mittauksista että mallinnuksesta.
  3. Tieteeseen perustuvien ja ilmastoneutraaliutta edistävien ratkaisujen luominen.
  4. Yritysten ja tutkimusyhteisön tuominen yhteen uusien innovaatioiden kehittämiseksi.

Vaikuttavuus

Hankkeessa on tarkoitus yhdistää ilmastoon ja ilmanlaatuun liittyvät ongelmat ja ratkaisut osaksi globaalia taloutta ohjaavia mekanismeja. Hankkeessa edistetään liiketoiminnan muodostumista ja kehittämistä ilmastoteknologian, mittalaitteiden kehityksen ja datalähtöisten palveluiden aloilla. Yritysyhteistyö synnyttää uusia käytännön ratkaisuja, kuten esimerkiksi ilmakehän mittausinstrumentteja sekä ilmaston ja ilmanlaadun analyysipalveluita. Keskeiset yrityskumppanit edustavat energia-, liikenne-, teknologia-, elintarvike- ja metsäaloja.

Rahoituslähde

Hanke kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan. Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Akatemian rahoitus ACCC-lippulaivalle on 11,25 miljoonaa euroa.

Koordinoiva organisaatio

Helsingin Yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Helsingin Yliopisto, Ilmatieteen laitos, ja Itä-Suomen yliopisto

Yhteyshenkilöt