Hyppää pääsisältöön
Various models

ABCModelS

Kiertotalousvision saavuttamisessa biokomposiitteja pidetään yhtenä lupaavimmista ratkaisuista. Biokomposiitit tarjoavat teollisesti houkuttelevan tasapainon edullisen hinnan, korkean suorituskyvyn ja alhaisen ympäristöjalanjäljen välillä.

Biokomposiitin rakenne, ainesosien mekaaniset ja rajapintaominaisuudet määrittävät komposiitin lujuuden. Tähän mennessä ei ole onnistuttu kehittämään mallinnusmenetelmää, joka pystyisi tarkasti ennustamaan rajapinnan lujuuden ja jäykkyyden vaikutusta biokomposiitin lujuuteen. Laskennallisten menetelmien käyttö mikrorakennetasolla tarjoaa tavan tutkia ja analysoida rajapinnan vaikutusta makroskaalassa.

Tämän hankkeen tarkoituksena on testata ja mallintaa luonnonkuitujen ja matriisin välistä adheesiota, jotta biokomposiittien suorituskykyä voidaan parantaa.

Various models

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Rahoituslähde

Suomen Akatemia Academy of Finland logo

Koordinoiva organisaatio

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy