Hakukelpoisuus yliopistotutkintoon

NÄMÄ TIEDOT KOSKEVAT VUODEN 2019 YHTEISHAKUA

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (ks. laki ammatillisesta koulutuksesta)
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE)

Katso lisäksi mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Entä jos en täytä hakukelpoisuuden ehtoja?

Yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan hyväksyä opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällöin yliopistolta tulee anoa lupaa osallistua opiskelijavalintaan ja mahdollisiin valintakokeisiin. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä (Teatterityön tutkinto-ohjelman osalta 23.1.2019 mennessä). 

Lomake erivapauden hakemiseen: oikeus osallistua valintakokeeseen 2019 (pdf).

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan tai henkilöllisyyttään asiakirjoin, yliopisto voi myöntää hakijalle oikeuden osallistua alempaan tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen valintaan. Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns. maisterihakuprosessinmukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta.