Hyppää pääsisältöön

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

26.9.2024-11.4.2025

Hakuaika

23.1.2024-1.9.2024

Hinta

3 600,00 € + alv 0 % (3 600,00 € sis. alv)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opiskele työterveyshuollon ammattilaiseksi

Ammattikorkeakoulujen järjestämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta. Koulutus antaa pätevyyden työterveyshuollossa työskentelyyn.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille. Työterveyshuollon koulutus rakentuu aikaisemmin suorittamasi tutkinnon tieto- ja taitoperustalle sekä työterveyshuollon lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön pohjalle.

Koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet toimia työterveyshuollon osaajana tukien työikäisten terveyttä ja työkykyä sekä työpaikkojen tarpeita muuttuvissa työelämän tilanteissa ja osana moniammatillista tiimiä.

Kohderyhmä

Terveydenhoitajat ja fysioterapeutit

Työterveyshuollon koulutuksen tavoitteet

Työterveyshuollon koulutuksen tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, kriittistä ajattelua, kehittävää työotetta ja innovatiivista ajattelua, jotta työterveyshuolto pystyisi jatkossakin tuottamaan laadukkaita, vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluita työelämän tarpeisiin sekä tukemaan työpaikkojen terveyttä, hyvinvointia ja työkykyjohtamista.

Tavoitteena on, että opit käyttämään uusinta näyttöön perustuvaa ja hyvän työterveyskäytännön mukaista tietoa ja osaat soveltaa sitä käytäntöön omassa toiminnassasi. Osaat koulutuksen käytyäsi vaikuttavasti arvioida ja johtaa työterveystoimintaa käyttäen apunasi raportointia ja monialaista yhteistyötä, varmistaen näin laadukkaan ja alati kehittyvän toiminnan. Toimit työterveyshuollon eettisiä periaatteita noudattaen ja osaat tukea työyhteisön terveyttä ja toimivuutta työterveysyhteistyössä.

Koulutus antaa pätevyyden ja valmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilönä. Lisätietoa työterveyshuoltolaista löydät Finlexin sivuilta.

Työterveyshuollon koulutuksen sisällöt

Koulutuksen sisällöt rakentuvat työterveyshuollon keskeisen lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön ympärille. Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta:

 • Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen 2 op
 • Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
 • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
 • Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen 3 op

Toteutus

 • to 26.9. – pe 27.9.2024 (lähiopetus)
 • to 31.10. – pe 1.11.2024 (etäopetus)
 • to 28.11. – pe 29.11.2024 (etäopetus)
 • to 23.1. – pe 24.1.2025 (lähiopetus)
 • to 13.2. – pe 14.2.2025 (etäopetus)
 • to 13.3. – pe 14.3.2025 (etäopetus)
 • to 10.4. – pe 11.4.2025 (lähiopetus)

Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta ja edellyttää osallistumista koulutuspäiviin sekä aktiivista itsenäistä verkko-opiskelua niiden välillä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 1.9.2024 saakka. Vielä muutama paikka vapaana.

Vastuukouluttaja

Riikka Pelkonen, TtM, työterveyshoitaja