Hyppää pääsisältöön

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus

Tampereen yliopisto

Toteutusaika

Verkkokurssi avoinna 25.4.-15.5., webinaari 16.5.2022

Hakuaika

2.12.2021-13.4.2022

Hinta

220 € + alv 24% (opiskelijahinta 75 € + alv 24%)

Kaupunki

Verkkototeutus

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Organisation sub unit

Hyvinvointitieteet

Lab or field

Psykologia

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Psyke

Opetustapa

Verkko-opinnot
Webinaari

Opintojen taso

Muut opinnot

Koulutus keskittyy toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien sekä sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutukseen ADHD- ja autismikirjon lapsilla kouluikään painottuen.

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lapsia, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja lapsia, joilla on autismikirjon häiriö tai muita sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksia. Osallistujilla odotetaan olevan perustiedot tarkkaavuuden ja autismikirjon häiriöistä. Tämä koulutus on osa Neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU-menetelmät -koulutustamme, joka on suunnattu psykologeille ja neuropsykologeille. 

Koulutuksen aikana syvennytään tutkimusnäyttöön pohjautuviin ohjauskäytäntöihin ja vaikuttamisen keinoihin kuntoutuksessa, ja pohditaan näiden keinojen soveltuvuutta myös koulussa ja kotona. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisellä tavalla teoreettisiin malleihin, jotka soveltuvat lapsen vaikeuksien ja kuntoutustavoitteiden jäsentämiseen.

Kouluttajina toimivat neuropsykiatrisiin häiriöihin perehtyneet neuropsykologit.

Koulutus on osa psykologeille ja neuropsykologeille suunnattua laajempaa koulutuskokonaisuutta "Neuropsykologisen kuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU- menetelmät".

Toteutusaika: 

Verkkokurssi (avoinna 25.4.-15.5.) ja webinaari 16.5.2022

Verkkokurssiosuuden läpikäymiseen on hyvä varata noin 3 tuntia työskentelyaikaa. 

Hinta: 220 € + alv 24% (opiskelijahinta perustutkinto-opiskelijoille 75 € + alv 24%)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 13.5. asti. Ota sähköpostitse yhteyttä psyke.tau [at] tuni.fi

Yhteystiedot

psyke.tau@tuni.fi 050 318 2553