Hyppää pääsisältöön

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus

Tampereen korkeakouluyhteisö

Toteutusaika

Verkkokurssi avoinna 24.4.-14.5., webinaari 15.5.2023

Hakuaika

27.2.2023-16.4.2023

Hinta

250 € + alv 24% (opiskelijahinta 85 € + alv 24%)

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Organisation sub unit

Hyvinvointitieteet

Tieteenala

Psykologia

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Psyke

Opetustapa

Verkko-opinnot
Webinaari

Opintojen taso

Muut opinnot

Koulutus keskittyy toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien sekä sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutukseen ADHD- ja autismikirjon lapsilla kouluikään painottuen.

Koulutuksen aikana syvennytään tutkimusnäyttöön pohjautuviin ohjauskäytäntöihin ja vaikuttamisen keinoihin kuntoutuksessa, ja pohditaan näiden keinojen soveltuvuutta myös koulussa ja kotona. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisellä tavalla teoreettisiin malleihin, jotka soveltuvat lapsen vaikeuksien ja kuntoutustavoitteiden jäsentämiseen.

Kouluttajina toimivat neuropsykiatrisiin häiriöihin perehtyneet neuropsykologit.

Verkkokurssiosuuden läpikäymiseen on hyvä varata noin 3 tuntia työskentelyaikaa.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lapsia, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja lapsia, joilla on autismikirjon häiriö tai muita sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksia. Osallistujilla odotetaan olevan perustiedot tarkkaavuuden ja autismikirjon häiriöistä.

Koulutus on osa psykologeille ja neuropsykologeille suunnattua laajempaa koulutuskokonaisuutta Neuropsykologisen kuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU- menetelmät

Aika:

Verkkokurssi (avoinna 24.4.-14.5.2023) ja webinaari 15.5.2023

Paikka:

Moodle- ja Zoom-ympäristöt

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.