Hyppää pääsisältöön
Ryhmähengen nostatus

Tietojenkäsittelytieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Digitalisaation rakentaja

Kaiken takana on tietotekninen kehitys.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Digitalisaatio muokkaa modernia yhteiskuntaa kiihtyvällä nopeudella ja perusteellisemmin kuin osaamme ennustaa. Hoivarobotit, itseohjaavat autot ja muuttuneet kaupankäynti- ja asiointitavat ovat jo nykypäivää. Some on muuttanut ihmisten arkipäivän rutiineja, mutta tulevaisuuden muutokset ovat varmasti vielä suurempia.

Kaikkien näiden takana on tietotekninen kehitys. Tietojenkäsittelytieteistä onkin tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, miten kehitetään tietoturvallisia tietojärjestelmiä, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan, miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten ja kuinka digitalisaaio mahdollistaa muutoksen organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Maisterin tutkinto suoritetaan tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmassa, jossa on neljä opintosuuntaa, joista osa pääosin englanniksi: 

1) Ohjelmistot
2) Datatiede 
3) Human-Technology Interaction  
4) Information Security 

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen. Opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja, data-analyytikko, käytettävyysasiantuntija tai tutkija.

Opinnoissa voi hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Tervetuloa joukkoomme!