Piirilevy
Tutkinto-ohjelma

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Teknologia-alan johto- ja asiantuntijatehtäviin

Tarvitsetko työtehtävissäsi tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista?

Myös teknologia-alalla on kysyntää osaamisen johtamiselle. Perinteinen tekninen suunnittelu ja suorittaminen ovat muuttumassa tietotyön suuntaan, mikä edellyttää jatkuvaa uudistumista. Kilpailukykyiset teknologiayritykset tarvitsevat insinöörikoulutuksen saaneita asiantuntijoita esimiehiksi ja johtajiksi, jotka kykenevät ohjaamaan organisaatiota uudistumisessa.

Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on varustaa sinut johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisinä tavoitteina on antaa sinulle valmiudet tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen, tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin sekä oman esimieskäyttäytymisen kehittämiseen.