Piirilevy
Tutkinto-ohjelma

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Piirilevy

Teknologia-alan johto- ja asiantuntijatehtäviin

Tarvitsetko työtehtävissäsi tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista?

Myös teknologia-alalla on kysyntää osaamisen johtamiselle. Perinteinen tekninen suunnittelu ja suorittaminen ovat muuttumassa tietotyön suuntaan, mikä edellyttää jatkuvaa uudistumista. Kilpailukykyiset teknologiayritykset tarvitsevat insinöörikoulutuksen saaneita asiantuntijoita esimiehiksi ja johtajiksi, jotka kykenevät ohjaamaan organisaatiota uudistumisessa.

Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on varustaa sinut johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisinä tavoitteina on antaa sinulle valmiudet tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen, tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin sekä oman esimieskäyttäytymisen kehittämiseen.

Lue Mikael Diakhaten opiskelijatarina

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1 vuosi

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen.

Teknologiaosaamisen johtamiseen kuuluvat tuotekehityksen ja innovaatioiden johtaminen, talouden johtaminen, projektien hallinta, kansainväliset työympäristöt sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittäminen. Osaamisen johtaminen on organisaation osaamispääoman vaalimista ja sen kasvattamista.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus on pääosin suomeksi. Opiskelumateriaalit ovat lähes yksinomaan englannin kielellä. Osa vierailuluennoista on englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman keskeisimpiä sisältöjä ovat:

 • toimeksiantajalle tehtävä kehittämistehtävä, jonka sisältö vaihtuu opiskelijan tilanteen mukaan
 • toiminta teknologiaprojekteissa, -neuvotteluissa ja -sopimusten teossa
 • osaamisen johtaminen teknologiainnovaatiossa
 • motivaation aikaansaaminen ja ylläpitäminen teknologiatyössä
 • talouden hallinta teknologiaympäristössä

Opintojen rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa 1 vuodessa työn ohessa. Lähiopiskelua on joka toinen perjantai kello 12.15 alkaen ja lauantaisin koko päivän.

Opinnot koostuvat seuraavasti: syventävät ammattiopinnot (20 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä opinnäytetyönä suorittamasi teknologiaosaamisen johtamisen kehittämistehtävä (30 op).

Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat teknologiaosaamisen johtamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit lisätä osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti. Voit valita vapaasti valittavia opintoja koulutuksen omasta, tekniikan yhteisistä tai muista TAMKin ja muiden korkeakoulujen vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Tutustu opintojaksojen sisältöön tutkimalla opetussuunnitelmaa.

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä. Se pitää sisällään menetelmäopintoja, seminaareja, kirjoituksen ohjausta ja kehittämistehtävästä kirjoitettavan artikkelin julkaisemisen.

Uramahdollisuudet

Saat hyvät valmiudet oman toimialasi vaativiin päällikkötehtäviin. Myös tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen tarvitaan osaavia insinöörejä.

 

Pätevyys

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa luennoi vierailevia ulkomaalaisia asiantuntijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

TAMK on tehnyt laajaa ja monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opetukseen sisältyy lukuisia yrityselämän case-tyyppisiä vierailuluentoja, jotka yhdistävät teorian käytäntöön. Teemme opetuksessa ja kehittämistehtävän ohjauksessa yhteistyötä muiden tamperelaisten korkeakoulujen kanssa käyttäen opettajina ja ohjaajina alan parhaita osaajia.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.  Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Marko Mäkiloukoon, marko.makilouko(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on insinöörin korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on insinöörin korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla suoritettu ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi ottaa huomioon määräaikaan mennessä toimitetun ennakkotehtävän. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Sinun tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla tekniikan ja liikenteen alalta ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava tekniikan ja liikenteen alalta.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa ennakkotehtävän pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella.

Ennakkotehtävästä voi saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä on kehittämistehtävä, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ennakkotehtävällä tulee olla toimeksiantaja viimeistään opintojen aikana. Se tehdään omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien. Ennakkotehtävän tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Ennakkotehtävän ohjeet löydät täältä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

 • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen)
 • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Lisätietoja liitteiden toimittamisesta sivulta Liitteet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.