Hyppää pääsisältöön

Johtajia teknologia-alalle – YAMK-tutkinto on räätälöity työelämän tarpeisiin

Julkaistu 10.2.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Marko Mäkilouko_2_Jaakko Saarilampi
Teknologia-alan johtotehtäviin valmistavassa ylemmässä tutkinto-ohjelmassa työelämälähtöisyys on viety pitkälle. Koulutus on räätälöity täysin työnantajien toiveiden mukaisesti. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen nostaa usein asiantuntijan palkkatasoa.

Teknologiaosaamisen johtamisen opetussuunnitelmaa kehitetään työnantajille tehtyjen kyselyjen perusteella. Yliopettaja Marko Mäkiloukon mukaan opetussuunnitelma on räätälöity sataprosenttisesti työnantajien toiveiden mukaisesti. Sisältöjä uudistetaan muutaman vuoden välein, ja tietoa työnantajakentän tarpeista kerätään laajasti opiskelijoiden ja alumnien kautta.

– Johtamistutkinnon kurssivalikoima on laadittu toiveiden ja palautteen perusteella, Mäkilouko toteaa.

Juridiikka on yksi esimerkki osaamisalueesta, joka on monelle työelämässä olevalle täysin uutta. Johtavassa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat työssään sopimusjuridiikan tuntemusta.

– Juridiikkaan perehtyminen parantaa sopimustoiminnan laatua. Opiskelijat ovat kokeneet juridiikan erittäin hyödylliseksi, joten se säilyy opetussuunnitelmassamme.

Työelämää kehittävä YAMK-tutkinto nostaa palkkatasoa

Sen lisäksi, että käytännönläheinen, ylempi AMK-tutkinto kehittää osallistujan osaamista ja hänen työyhteisöään, YAMK-opinnot voivat tuoda palkankorotuksen. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla.

Kattavaan rekisteriaineistoon perustuvassa tutkimuksessa tarkasteltiin ylempien AMK-tutkintojen työmarkkinavaikutuksia yksilötasolla. Tutkimuksen mukaan osallistuminen YAMK-ohjelmiin on keskimäärin johtanut korkeampaan ansiotasoon.

Myönteinen palkkakehitys on havaittavissa erityisesti julkisen sektorin työtehtävissä. Koulutuksen ansiosta monet pätevöityvät ylempiin johtotehtäviin.

– Ylemmät ammattikorkeakoulututkintomme tunnustetaan julkisella sektorilla, mistä olemme tietysti TAMKissa tosi tyytyväisiä, Mäkilouko sanoo.

Opiskella voi myös etänä, laadukkaat laitteistot takaavat hyvä opiskelukokemuksen

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinnossa on mahdollista opiskella myös etäopiskelulaitteistoja hyödyntäen. TAMKissa on luokkatiloja, joissa on käytössä erityisesti etäopetukseen soveltuvat korkealaatuiset laitteistot.

Laitteistot suodattavat tietotekniikan häiriötekijät, kuten esimerkiksi ilmastointilaitekohinan kokonaan pois. Tämän vuoksi osallistuminen etäopiskeluna onnistuu teknisesti hyvin, Mäkilouko kertoo.

Olli-Pekka Palmulla on hyviä kokemuksia etäopiskelusta Taiwanista käsin. Palmu on opiskellut teknologiaosaamisen johtamisen ylempää AMK-tutkintoa kokonaan etänä, 8000 kilometrin päässä Tampereelta. Ennen opintojen aloitusta Palmu pohti opintojen sujumista pelkästään etäyhteyden varassa, mutta työskentely eteni kuitenkin mutkattomasti.

Lähes kaikilla kursseilla oli valmiudet lähettää joko kameran tai Skypen kuvaruudun jakamisen avulla opintojaksolla käytettävä materiaali nähtäväkseni. Luokissa on mikrofonit ja kaiuttimet, joten pystyin osallistumaan luentoihin aktiivisesti. Opiskeluryhmälläni oli kokemusta etätyökalujen käytössä, joten osallistumiseni muistutti lähinnä normaalia töissä käytävää Skype-puhelua, Palmu kertoo.

Kehittämistehtävät palvelevat työelämän tarpeita 
 

Työnantajalle tehdään useimmiten tutkintoon kuuluva kehittämistehtävä. Tehtävät heijastelevat työelämän kehitystrendejä. Esimerkiksi Lean-johtamista tuodaan Mäkiloukon mukaan nyt moniin organisaatioihin, ja se näkyy kehittämistehtävien aiheissa.

Hajautettujen virtuaalisten tiimien johtamisen kehittäminen on myös yksi ajankohtaisista alan kehittämisaiheista.

– Tällä hetkellä meillä on kolme opinnäytetyötä tekeillä tästä aiheesta.

Mäkilouko kertoo, että opinnäytetöiden ohjaajat tapaavat aina myös työnantajia kehittämistehtävien aikana. Tapaamisten aikana mietitään yhdessä, miten yritysten kehittämiseen liittyvää aihetta voitaisiin parhaiten edistää.

– Myös me opettajat opimme tässä tosi paljon.
 

Teknologiosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Lue Olli-Pekka Palmun koko opiskelijatarina

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus on luettavissa täällä.

 

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Jaakko Saarilampi