Hyppää pääsisältöön

Tampereen JOKO osallistujan tarina: Asiantuntija johtamiskoulutuksessa

Julkaistu 27.3.2019
,
päivitetty 30.6.2023
Tampereen yliopisto
Leena Sarnes
Johtamiskoulutukset on yleensä suunnattu esimiehille sekä ylemmälle johdolle, joten miksi asiantuntijatehtävissä toimivan kannattaisi hankkia johtamiskoulutusta?

Tulevaisuudessa autoritäärinen johtaminen toivottavasti yhä vähenee. Käytännössä ihmiset ainakin joltakin osin jo nyt johtavat itse itseään. Asiantuntijalle ja alaiselle on hyödyllistä ymmärtää asioita myös johtamisen näkökulmasta. Johtamiseen liittyvät asiat ovat minulle tuttuja KTM:n tutkintooni liittyen entuudestaan, mutta kertaus ja uuden oppiminen 20 vuoden jälkeen on ollut hyväksi.

Asiantuntijoita on monenlaisia, mutta minä olen kokenut koulutuksen hyödyllisenä omassa työssäni. Korostaisin JOKO-koulutukseen liittyen omalta kohdaltani sitä, että koulutus aktivoi ajattelua ja herättää uusia ajatuksia. Johtamistyöhön liittyvät asiat ja ongelmat ovat usein uniikkeja, eikä niihin ole valmiita ratkaisuja. Näin kyky hahmottaa tilanne ja ongelma korostuvat.

En toimi tällä hetkellä johtajana tai esimiehenä, mutta kyky ymmärtää johtajuutta on sisäisen tarkastajan työssäni tärkeää. Uusi aika alkaa olla koittamassa. Sisäinen tarkastaja aletaan yleensä nähdä yhä enemmän ”poliisin” sijasta konsulttina, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa ja ymmärtää mitä potentiaaliset riskit ja toisaalta uudet mahdollisuudet voivat olla. Toimiakseen pätevästi tällaisessa tehtävässä tarkastajalla tulee olla kyky analysoida myös johtamisen nykytilaa ja tarjota siihen uusia näkökulmia.

Mielestäni johtamisosaamisessa on Suomessa edelleen paljon lisättävää ja sen taso vaihtelee laidasta laitaan. On ollut surullista huomata moniin erilaisiin organisaatioihin tavalla tai toisella tutustuneena, että monessa organisaatioissa johtaminen ei ole saavuttanut edes sitä tasoa, mitä pidettiin opiskellessani 1990-luvulla tavoiteltavana.

Mielestäni suurimmat muutokset viimeisen 20 vuoden aikana ovat olleet digitalisaatio ja internet sekä niiden seurannaisvaikutukset, joita JOKO-koulutuksessakin on käsitelty. Kiristyvä kilpailu ja julkisen talouden heikko tila pakottavat organisaatioita toimimaan tehokkaammin, mikä edellyttää myös uusia tapoja johtaa.

JOKO-koulutuksen luennoitsijat ovat olleet alansa konkareita. Hyvä luento ei synny siitä, että lukee läpi tekemänsä Powerpoint esitykset, vaan siitä, että luennoitsijan syvällinen osaaminen ja kokemus siirtyvät kuulijoille ja herättävät heissä uusia ajatuksia. On tietysti jokaisen asia mitä ajallaan tekee, mutta paljon huonomminkin sen voi käyttää kuin osallistumalla JOKO-koulutukseen!

Tutustu JOKO-johtamiskoulutuksiin