Hyppää pääsisältöön

Syömishäiriöiden moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen ja asiantuntijuus - täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

29.8.2024-11.4.2025

Hakuaika

1.1.2024-31.5.2024

Hinta

2100 € (sis. alv 24 %), veroton hinta 1693,55

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Syömishäiriöiden moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen ja asiantuntijuus -täydennyskoulutus

Syömishäiriöiden moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen ja asiantuntijuus- -täydennyskoulutus on Suomen ensimmäinen pidempi jatkuvan oppimisen amk-tasoinen täydennyskoulutus terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Koulutusta on kehitetty yhteistyössä Syömishäiriöliiton kanssa.

Syömishäiriö on haastava hoidettava ja edellyttää moniammatillista lähestymistapaa sekä somaattisesta että psyykkisestä näkökulmasta. Syömishäiriöiden sairastumisen taustatekijät ovat myös moninaiset, joiden ymmärtäminen on edellytys hoidon ja kuntoutuksen onnistumiselle.

Koulutuksen myötä pääset kehittämään ja vahvistamaan omaa ammatillista osaamistasi ja asiantuntemustasi syömishäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä luomaan moniammatillisia verkostoja oman työsi tueksi. Hyödynnämme koulutuksessa kokemuksellista työelämäläheistä oppimista, asiantuntijaluentoja, kokemuspuheenvuoroja sekä yhteisöllistä oppimista.

Koulutus antaa valmiuksia toimia omassa yhteisössä syömishäiriöiden moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäjänä sekä asiantuntijana.

Syömishäiriö-koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille syömishäiriöön sairastuneita tai heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja tietämystään syömishäiriöstä ja haluavat kehittää syömishäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta omissa yhteisöissään.

Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, ravitsemusterapeutit, psykologit, lääkärit sekä lastensuojeluyksiköiden työntekijät.

Syömishäiriö-koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät syömishäiriöiden ja niiden hoidon ja kuntoutuksen erityispiirteitä  
 • Olet syventänyt omaa ammatillista osaamistasi syömishäiriöiden hoidossa
 • Kohtaat syömishäiriöön sairastuneen sekä hänen läheisensä ammattitaitoisesti ja toipumista edistävästi 
 • Osaat säädellä itseäsi haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
 • Mallinnat tasapainoista ruoka- ja kehosuhdetta sekä hyödynnät kehollisuutta asiakaskohtaamisissa
 • Osaat kehittää ja edistää syömishäiriöiden hoidon ja kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä omassa työyhteisössäsi ja verkostoissasi

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Syömishäiriöiden erityispiirteitä ja ilmiöitä
 • Terveyden ja ravitsemuksen seuranta syömishäiriöissä
 • Syömishäiriöt ja lääkehoito
 • Hoito- ja kuntoutuspolut ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken
 • Kehollisuus ammattilaisen työvälineenä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa
 • Traumasensitiivinen kohtaaminen
 • Syömishäiriöt ja neurokirjon haasteet
 • Terapeuttisen työskentelyn periaatteita
 • Perhepohjainen työskentely
 • Luovat menetelmät hoidossa ja kuntoutuksessa
 • Digitaaliset mahdollisuudet hoidon ja kuntoutuksen tukena
 • Kokemusasiantuntijavierailut

Koulutuksen toteutustapa ja suoritus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, verkko- ja etäopiskelua itsenäisesti ja pienryhmissä. Oppimista tukee yhteisöllinen ja kokemuksellinen oppimisprosessi monialaisessa opiskeluryhmässä. Koulutukseen sisältyy pienryhmissä tehtävä kehittämistehtävä niiden esitysseminaareineen.

Aikataulu 

29.-30.8.2024
26.-27.9.24
7.-8.11.24
16.-17.1.2025
13.-14.2.25
13-14.3.25
10.-11.4.25

Muutokset mahdollisia.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat syömishäiriöön sairastuneiden parissa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, joilla myös vahvaa kokemusta opetustyöstä. 

Koulutuksen vastuuopettaja: Erja Kyllönen, Fysioterapeutti AMK (psykofyysinen erik.), Ammatillinen opettaja (AmO) sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Psykiatrisen hoitotyön asiantuntijaopettaja: Jonna Levonen, Sairaanhoitaja AMK, TtK, Mielenterveys- ja päihdehoitotyön tuntiopettaja.

Lisäksi lähijaksoilla vierailee kokemusasiantuntijoita sekä asiantuntijaluennoitsijoita ja kouluttajia eri aloilta

Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään noin 2 vuoden työkokemusta terveys- tai sosiaalialan koulutuksen mukaisessa työssä sekä ajankohtaista työskentelyä joko kokonaan tai osittain syömishäiriöön sairastuneiden tai heidän läheistensä kanssa. Koulutukseen pyritään muodostamaan mahdollisimman monialainen ja monipuolisesti eri hoito- ja kuntoutuspalveluita edustava ryhmä. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella huomioiden koulutuksen tarve, motivaatio sekä monialaisuus.

Lisätietoja

Erja Kyllönen, etunimi.sukunimi [at] tuni.fi