ryhmä aikuisia tietokoneen ääressä
Täydennyskoulutus

Reksiturva – Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Itsenäinen opiskelu
Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Suosittu Reksiturva käynnistyy jälleen syksyllä

Turvallisuuskulttuurin mittarina voidaan pitää oppilaitoksen henkilökunnan aktiivista suhdetta turvallisuuden ylläpitämiseen. Tähän liittyy turvallisuuden ymmärtäminen dynaamisena ja kaikkia koulun toimijoita koskevana.

Koulutus tarkastelee oppilaitosten turvallisuuskulttuurin johtamista design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan perustuvan johtamisen ja kehittämisen sekä jaetun osallistavan johtamisen kautta. Turvallisuuskulttuurin ylläpitäjinä ovat siten mukana koulun työyhteisön ja oppilaiden ohella oppilaiden huoltajat ja koulujen ulkopuoliset sidosryhmät. 

Koulutuksen luennot, yksilö- ja vertaistyöskentely sekä uusien toimintamallien pilotointi kahden asiantuntijaohjaajan avulla antaa välineitä turvallisuuskulttuurin johtamiseen ja vakiinnuttamiseen koulussasi.

Sisältö

Koulutus rakentuu webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta sekä yksilö- ja tiimikohtaisesta ohjauksesta. Lähipäivinä esitellään turvallisuusjohtamisen malleja eri kouluista.

Osallistujat toteuttavat itsenäisesti tai pienryhmissä turvallisuusjohtamisen kehittämistehtävän omissa kouluissaan ja jotka esitellään loppuseminaarissa. Jokaisena lähipäivänä järjestetään kehittämishankkeen klinikka.

Ohjelma

Koulutuksessa on kahdeksan lähipäivää. Ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen ovat klo 9-15, muut päivät ovat klo 9-12. 
Kehittämistehtävässä vertaistukea hyödyntävää ryhmäohjausta on 3 kertaa à 1 -2 tuntia. Tarvittaessa myös yksilöohjausta.

 • Oppilaitosturvallisuus ja sen johtaminen
  19.11.2021 klo 9-15
   
 • Psykososiaalinen turvallisuus ja design suuntautuneen pedagogiikan malli
  9.-10.12.2021 klo 9-12
   
 • Turvallisuus - ja kriisiviestinnän johtaminen
  16.-17.2.2022 klo 9-12
   
 • Turvallisuus ainedidaktiikassa ja opetussuunnitelmassa
  10.-11.3.2022 klo 9-12
   
 • Päätösseminaari
  28.4.2022 klo 9-15

Kouluttajat ja asiantuntijat

Kouluttajina toimivat mm.

 • tutkijatohtori KT Raisa Ahtiainen, Helsingin yliopisto
 • professori Eila Lindfors, Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos
 • professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto
 • yliopistonlehtori KT Henriikka Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto

Lisäksi mukana on asiantuntijoita mm. Keskusrikospoliisista (huolta aiheuttavat henkilöt).

Kehittämistehtävän ohjaajina toimivat turvallisuusalan asiantuntija-ohjaajat erikoistutkija KT Brita Somerkoski sekä KT Matti Waitinen Turun yliopistosta. 

Kohderyhmä

Oppilaitosten (yleissivistävä koulu, ml. aikuisten perusopetus ja lukio, vapaa sivistystyö) rehtorit, apulaisrehtorit ja johtajat.

Ota meihin yhteyttä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös