Hyppää pääsisältöön

Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa ja toimintaterapiassa, syventävä koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

25.1.2024-13.12.2024

Hakuaika

1.6.2023-30.9.2023

Hinta

2500,00 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Sukella psykofyysisen lähestymistavan monimuotoisuuteen ja mahdollisuuksiin!

Psykofyysisen lähestymistavan syventävä koulutus tarjoaa uusia näkökulmia ja tutkimustietoa. Koulutuksessa paneudutaan psykofyysisen lähestymistavan erityispiirteisiin moniammatillisessa ja kansainvälisessä toimintakentässä. Koulutus on suunnattu Psykofyysinen fysioterapia (15 op) tai Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille (10 op) -koulutuksen suorittaneille kuntoutuksen ja terapiatyön ammattilaisille.

Sisältö:

Ammatillisuuden kehittyminen 

 • moniammatillisuuden vahvistuminen

Psykofyysisen lähestymistavan erityispiirteet

 • kriisityö ja psykiatria
 • neurotiede ja luovat terapiat
 • kestävä kehitys psykofyysisessä viitekehyksessä ja terapiatyössä
 • palliatiivinen ja saattohoito psykofyysisessä terapiatyössä
 • teknologia osana kokonaisvaltaista kuntoutusta
 • musiikki ja hyvinvointi

Tieteellinen ja tutkimustieto psykofyysisessä lähestymistavassa (fysioterapia ja toimintaterapia)

 • termistöt, tutkimuksellinen ote
 • kansainvälisyys, psykofyysinen lähestymistapa maailmalla

Osaamistavoitteet: 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • syventää psykofyysisen lähestymistavan monimuotoisuuden ja käyttömahdollisuuksien hahmottamista
 • osaa hyödyntää tutkimuksellista tietoa psykofyysisessä lähestymistavassa
 • osaa hyödyntää moniammatillista yhteistyötä kuntoutuksen kentällä
 • tietää psykiatrian erityispiirteet kuntoutuksen osalta
 • tietää miten edistää kestävää kehitystä psykofyysisessä viitekehyksessä ja terapiatyössä
 • ymmärtää psykofyysisen lähestymistavan merkityksen kuntoutuksessa kansainvälisellä tasolla

Ohjelma:

Koulutus toteutetaan aikavälillä 25.1.-13.12.2024. Hakuaika koulutukseen on 1.6.-30.9.2023.

Kontaktiopiskelun aikataulu alustavasti:

25.-26.1. (to-pe) läsnä
21.-22.3. (to-pe) läsnä
19.-20.4. (pe-la) etäyhteydellä
24.-25.5. (pe-la) läsnä
19.-20.9. (to-pe) läsnä
8.-9.11. (pe-la) etäyhteydellä
11.-13.12. (ke-pe) läsnä

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, tutortyöskentelyä, artikkelireferaatteja, oman artikkelin tuottamisen ja seminaariesitykset.

Valintakriteerit:

Edellytämme hakijalta

 • fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tutkintoa
 • suoritettua täydennyskoulutusta: Psykofyysinen fysioterapia (15 op) tai Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille (10 op)
 • aktiivista toimimista terapiatyössä.

Koulutukseen valitaan 20 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Etusijalla ovat TAMKissa täydennyskoulutuksen suorittaneet hakijat.

Linkki sähköiselle hakulomakkeelle aukeaa tälle sivulle haun alkaessa. Toivomme hakijoiden liittävän hakulomakkeelle linkin hakuvideoon (esim. YouTube-linkki).
Kerro 2-3 minuutin hakuvideolla omin sanoin:

 • kuka olet
 • miksi haet psykofyysisen lähestymistavan syventävään koulutukseen
 • mikä on suhteesi moniammatilliseen terapiatyöhön ja
 • miten haluat kehittää työtäsi moniammatillisuuden saralla?

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat TAMKin fysioterapian lehtorit sekä vierailevat asiantuntijat.

Vastuukouluttaja: Maria Maljanen, TAMK