Täydennyskoulutus

Neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU-menetelmät

Opintojen laajuus

2 op

Hinta

670 € + alv 24 % (Työparin kanssa koulutukseen osallistuville 620 € + alv 24 %)

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Psyke

Toteutusmuoto

Lähiopetus
Verkko-opinnot
Webinaari

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutus antaa perusvalmiudet toteuttaa neuropsykologista ryhmäkuntoutusta TOTAKU- ja SOTOKU-menetelmillä esikoulu- ja kouluikäisille lapsille, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja lapsille, joilla on autismikirjon häiriö tai muita sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksia.

Koulutuksessa käsitellään sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti tarkkaavuutta, toiminnanohjausta ja sosiaalista toimintakykyä. Koulutuksen aikana perehdytään lasten- ja vanhempainryhmien tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen, sekä ohjaajan toimintaan ryhmässä. Lisäksi käsitellään kouluyhteistyötä osana kuntoutusta. 

Koulutus on suunnattu psykologeille ja neuropsykologeille. Mikäli paikkoja jää, koulutukseen voidaan ottaa myös heidän työpareinaan toimivia terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisia. Osallistujilla odotetaan olevan perustiedot tarkkaavuuden ja autismikirjon häiriöistä.

Kouluttajina toimivat tarkkaavuushäiriön ja autismikirjon kuntoutukseen perehtyneet neuropsykologit.

Toteutusaika: 
Verkkokurssin 1.osa: avoinna 25.4.-15.5.2022
Webinaari: 16.5.2022
Verkkokurssin 2.osa: 17.5.-8.6.2022
Lähikoulutuspäivät: 9.-10.6.2022