Hyppää pääsisältöön

Neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU-menetelmät

Tampereen korkeakouluyhteisö

Laajuus

2 op

Toteutusaika

24.4.2023-16.6.2023

Hakuaika

27.2.2023-16.4.2023

Hinta

690 € + alv 24 % (Työparin kanssa koulutukseen osallistuville 640 € + alv 24 %)

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Organisation sub unit

Hyvinvointitieteet

Tieteenala

Psykologia

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Psyke

Opetustapa

Lähiopetus
Verkko-opinnot
Webinaari

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutus antaa perusvalmiudet toteuttaa neuropsykologista ryhmäkuntoutusta TOTAKU- ja SOTOKU-menetelmillä esikoulu- ja kouluikäisille lapsille, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja lapsille, joilla on autismikirjon häiriö tai muita sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksia.

Koulutuksessa käsitellään sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti tarkkaavuutta, toiminnanohjausta ja sosiaalista toimintakykyä. Koulutuksen aikana perehdytään lasten- ja vanhempainryhmien tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen, sekä ohjaajan toimintaan ryhmässä. Lisäksi käsitellään kouluyhteistyötä osana kuntoutusta.

Koulutus sisältää

  • luentoja
  • keskusteluja
  • videoesimerkkejä sekä
  • käytännönläheisiä harjoituksia.

Kouluttajina toimivat tarkkaavuushäiriön ja autismikirjon kuntoutukseen perehtyneet neuropsykologit.

Koulutuksen laajuus:

Koulutuksen laajuus on 2 op (noin 54 tuntia)

Kohderyhmät:

Koulutus on suunnattu psykologeille ja neuropsykologeille. Mikäli paikkoja jää, koulutukseen voidaan ottaa myös heidän työpareinaan toimivia terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisia.

Toteutusaika:

  • Verkkokurssin 1.osa: 24.4.–14.5.2023
  • Webinaari: 15.5.2023
  • Verkkokurssin 2.osa: 16.5.–14.6.2023
  • Lähikoulutuspäivät: 15.–16.6.2023

Paikka: 

Moodle ja Zoom -verkkoympäristöt, Tampereen yliopisto

Hinta:

690 euroa + alv 24%, työpareilta 50 € alennus / henkilö

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.