Hyppää pääsisältöön
Sydän

Moniammatilliset johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa (MoJop)

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden opintoihin kuuluu pakollisena 10 opintopisteen laajuinen moniammatillisten johtamisopintojen kokonaisuus (MoJop). Opinnot koostuvat kuudesta moduulista.

Pakolliset opinnot toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Opinnot ovat tarjolla myös näissä sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

Lisäksi Tampereen yliopistossa erikoistuvat lääkärit voivat suorittaa omaehtoisina opintoina 20 opintopisteen laajentavan kokonaisuuden.

Opintojen tavoitteet

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista.

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

  •   omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
  •   omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
  •   osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
  •   osaa toimia lääkäriasiantuntijana
  •   osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
  •   osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
  •   osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
  •   osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
  •   osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja