Hyppää pääsisältöön

Moniammatilliset johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa (MoJop)

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden opintoihin kuuluu pakollisena 10 opintopisteen laajuinen moniammatillisten johtamisopintojen kokonaisuus (MoJop). Opinnot koostuvat kuudesta moduulista ja oman johtajuuden kehittymisen portfoliosta.

Pakolliset opinnot toteutetaan yhteistyössä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ja kolmen hyvinvointialueen (Pirha, Oma Häme, ja Hyvä EP) kanssa. Opinnot ovat tarjolla myös näillä hyvinvointialueilla työskenteleville esimiehille.

Lisäksi Tampereen yliopistossa erikoistuvat lääkärit voivat suorittaa omaehtoisina opintoina 20 opintopisteen laajentavan kokonaisuuden.

Tampereen yliopisto päivitti käytäntöjään valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi - muiden yliopistojen erikoistujilla ei ole mahdollisuutta hakea suorittamaan Mojop-opintoja Tampereella 1.10.2023 alkaen.

Opintojen tavoitteet

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista.

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

  •   omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
  •   omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
  •   osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
  •   osaa toimia lääkäriasiantuntijana
  •   osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
  •   osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
  •   osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
  •   osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
  •   osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja