Sydän
EL-, EHL-, YEK ja lisäkoulutusohjelmat

Moniammatilliset johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa (MoJop)

Opintojen laajuus

10 - 30 op

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin vaadittavat pakoilliset MoJop-opinnot (10 op) toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Nämä kuudesta moduulista rakentuvat opinnot ovat tarjolla myös em. sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

Tampereen yliopistossa erikoistuvien lääkäreiden on mahdollista suorittaa lisäksi omaehtoisina opintoina suoritettava johtamisopintoja laajentava (20 op) kokonaisuus.