Miksi opiskella meillä

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa opiskelijoilleen kilpailukykyisiä, monialaisia osaamisyhdistelmiä.

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhdessä rakennamme uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen.

2019 Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät Tampereen yliopistoksi. Myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyi. Uudessa yhteisössä kohtaavat muun muassa talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus. Luomme tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. 

Olemme kehityksen moottori, joka tuottaa uusia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Ytimessämme on ihminen. Olemme aktiivinen kansainvälinen toimija, ja tunnettu edistyksellisestä pedagogiikasta. Kiinnitämme tieteen, opetuksen ja elinkeinoelämän toisiinsa tavalla, joka luo uutta osaamista ja tätä kautta suomalaisen osaamisen kysyntää eri puolilla maailmaa. 

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan monialaiseen yhteistyöhön.

Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yhteisössä tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Poikkitieteisyys tarjoaa näkökulmia, jotka avaavat aina vain uusia kutkuttavia kysymyksiä. 

Meillä opiskelija voi suunnitella opintojaan joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta.

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamistavoitteita, jotka auttavat pärjäämään digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Tutkinnoissa kautta linjan kiinnitetään huomiota viestintätaitoihin ja yrittäjyyteen. Kestävän kehityksen periaate on taustalla kaikessa tekemisessämme.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on sekä ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä että toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lisää opiskelijan mahdollisuuksia valita tutkintoon monipuolisia opintoja.