Miksi opiskella meillä

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa opiskelijoilleen kilpailukykyisiä, monialaisia osaamisyhdistelmiä.

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan monialaiseen yhteistyöhön.

Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yhteisössä tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Poikkitieteisyys tarjoaa näkökulmia, jotka avaavat aina vain uusia kutkuttavia kysymyksiä. 

Meillä opiskelija voi suunnitella opintojaan joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta.

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamistavoitteita, jotka auttavat pärjäämään digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Tutkinnoissa kautta linjan kiinnitetään huomiota viestintätaitoihin ja yrittäjyyteen. Kestävän kehityksen periaate on taustalla kaikessa tekemisessämme.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on sekä ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä että toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lisää opiskelijan mahdollisuuksia valita tutkintoon monipuolisia opintoja.