Hyppää pääsisältöön
Havu

Metsätalouden tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Metsien käytön moniosaajaksi

Metsätalousinsinöörinä olet metsänhoidon ja puunhankinnan käytännönläheinen asiantuntija

Metsätalousinsinöörin tutkinto-ohjelmasta valmistut monenlaisiin metsäalan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Saat monipuolisen kuvan metsistä ekosysteeminä ja uusiutuvana luonnonvarana. Metsätalousinsinöörin keskeisiä osaamisalueita ovat metsien ja metsäluonnon hoito, puunhankinta, metsävaratiedon hallinta sekä metsänomistajien kanssa vuorovaikutuksessa toimiminen.

Opinnoissa saat valmiuksia myös metsien mittaukseen, arviointiin ja metsäsuunnitteluun, paikkatieto-osaamiseen sekä neuvonta-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamiseen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa sen, että voit muokata omaa tutkintoasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Opiskelemme paljon pienryhmissä. Metsäopiskelijoista hitsautuukin opintojen aikana sanavalmiita ja aktiivisia osaajia. Metsistä saatavien monenlaisten hyötyjen merkitys korostuu tulevaisuudessa, ja alan osaajille on kysyntää.