Kokemuksia

Hannakaisa Seppälä: Kiinnostus luontoon ja metsässä liikkumiseen johdattivat unelma-ammattiin

Hannakaisa Seppälä viihtyy metsässä.
Hannakaisa Seppälän metsätalouden monimuoto-opinnot ovat loppusuoralla, ja alan työpaikkakin löytyi ensimmäisestä harjoittelupaikasta. Hyvän suunnittelun ja itseohjautuvuuden ansiosta monimuoto-opintojen suorittaminen on onnistunut ripeästi ja sujuvasti pienten lasten äidiltä oman työn ohessa.

Kuka olet?

Olen Hannakaisa Seppälä, ikää on kertynyt jo 31 vuotta. Olen kotoisin Tampereelta, mutta olen asunut Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa jo 15 vuotta. Aiemmin olen suorittanut maaseutualan perustutkinnon (suuntautumispolkuna eläintenhoito) ja lukion kaksoistutkintona. Vapaa-aikani vietän perheeni parissa ja luonnossa koiran kanssa lenkkeillen.

Miksi hait opiskelemaan metsätalousinsinööriksi?

Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta ja nauttinut metsässä liikkumisesta. Miettiessäni unelma-ammattia, jota haluaisin tehdä loppuelämäni, metsätalousinsinööri nousi vahvaksi vaihtoehdoksi, koska työskennellessä saa liikkua myös luonnossa.

Tutkiessani opiskelumahdollisuuksia oli ilo huomata, että kotikaupunkini Tampere tarjoaa ammattikorkeakoulussaan mahdollisuutta suorittaa metsätalousinsinöörin opinnot monimuoto-opiskeluna. Pienten lasten äitinä koin, että joka toinen viikko perjantaisin ja lauantaisin järjestettävä lähiopetus ei veisi mahdottoman paljon aikaa poissa perheen luota ja opinnot olisi mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Monimuoto-opiskelu sopi siis elämäntilanteeseeni tosi hyvin.

Missä vaiheessa olet opinnoissasi?

Opintoni ovat viimeisiä silauksia vaille valmiit. Pidin opintovapaata aiemmasta työstäni toisen vuoden opiskelujen aikana 6 kuukautta, joiden aikana suoritin vapaavalintaiset kurssit ja polkaisin opinnäytetyöni käyntiin. Opintovapaa mahdollisti sen, että valmistun koulusta kolmessa ja puolessa vuodessa (opiskeluaika yleensä 4 vuotta).

Millaista monimuoto-opiskelu on ollut?

Opiskelu on ollut mieluisaa, vaihtelevaa ja kehittävää. Maastossa tapahtuva käytännön opetus ja erilaiset vierailut ovat yhdessä luentojen kanssa tukeneet kokonaiskuvan luomista metsäalasta. Toisaalta on opiskeltu esimerkiksi tilastomatematiikkaa luokassa.

Opintojen suorittaminen työn ohella ja perhe-elämään yhdistäen on onnistunut hyvällä suunnittelulla. Koen monimuoto-opiskelun olevani itselleni paras tapa opiskella, sillä olen itseohjautuva opiskelija. Työelämäkontaktien luominen on onnistunut opintojen yhteydessä.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Opintojeni aikana työllistyin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen metsäalan yritykseen, jossa suoritin myös ensimmäisen harjoitteluni. Nyt opintojen ollessa loppusuoralla, olen alkanut miettiä jatko-opintoja yliopistossa tai ylemmän ammattikorkeakoulutututkinnon suorittamista. Viihdyn kuitenkin nykyisessä metsäalan työpaikassani todella hyvin. Alan jatkuva kehittyminen ja työn vapaus ovat seikkoja, jotka pitävät mielen virkeänä, vaikka en jatko-opintoja suorittaisikaan.

Mitä sanoisit niille, jotka pohtivat hakemista metsätalouden tutkinto-ohjelmaan ja erityisesti monimuotototeutukseen?

Kannustan jokaista, joka on alasta kiinnostunut ja kokee omaavansa opiskeluvalmiudet, hakeutumaan rohkeasti metsätalouden monimuoto-opintojen pariin.

Monimuoto-opintojen aikana muiden opiskelijoiden vertaistuki on tärkeää, ja tiiviin ryhmätyöskentelyn ansiosta opiskelujen aikana tutustuukin varmasti uusiin ihmisiin, joiden kanssa voi jakaa ikimuistoiset opiskeluhetket.

Opintoihin hakeutuessa kannattaa kuitenkin sisäistää se tosiasia, että kyseessä on ammattikorkeakoulututkinto ja opintoihin kuluu runsaasti aikaa. Lähiopetuksen lisäksi on paljon tehtäviä, joiden suorittaminen kannattaa toteuttaa annetussa aikataulussa. Tekemättömät tehtävät lisäävät varmasti vain stressiä, ja niiden pariin on myöhemmin vaikea palata. Itse päätin heti opintojen alkaessa, että en kerrytä rästejä. Tässä suunnitelmassa olen pitäytynyt.

Työelämäkontaktien luominen on aikuisiällä tapahtuvassa monimuoto-opiskelussa tärkeää, ja vaikka työkokemusta on kertynyt jo paljon muilta aloilta, niin omasta mielestäni metsäalalle sisälle pääseminen edellyttää ensimmäisen harjoittelun suorittamista metsäalan suorittavassa työssä. Sen avulla on helpompi saada myös myöhemmät asiantuntijaharjoittelupaikat. Etätehtävien teossa ja opinnäytetyössä kannattaa myös hyödyntää työelämäkontakteja.


Tutustu metsätalouden tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen