Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus
Täydennyskoulutus

Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus®

Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija valmistuu Kohtaamistaiteen®-ohjaajaksi ja saa käyttää Kohtaamistaidetta® välineenä omassa työssään asiakkaidensa kanssa.

Kohtaamistaide® on Japanissa kehitetty strukturoitu, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä tukeva, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työmenetelmä. Siinä ihminen nähdään arvokkaana ja ainutkertaisena yhteisönsä jäsenenä. Keskeistä tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä on moniaistisuus, havainnointi, kokeminen, kohtaaminen, yllätyksellisyys, ilo ja arvostus.

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvoinnin asiantuntijoille.

"Kohtaamistaiteen® opiskelu tuo iloa ja itsetuntemusta"

Lue kouluttaja Tuija Widénin ajatuksia Kohtaamistaiteesta!

Sinua saattavat myös kiinnostaa: