Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus
Täydennyskoulutus

Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus®

Opintojen laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

1890 € (sis. alv)

Kampus

TAMK Pääkampus

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Kulttuuri ja kielet
Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija valmistuu Kohtaamistaiteen®-ohjaajaksi ja saa käyttää Kohtaamistaidetta® välineenä omassa työssään asiakkaidensa kanssa.

Kohtaamistaide® on Japanissa kehitetty strukturoitu, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä tukeva, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työmenetelmä. Siinä ihminen nähdään arvokkaana ja ainutkertaisena yhteisönsä jäsenenä. Keskeistä tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä on moniaistisuus, havainnointi, kokeminen, kohtaaminen, yllätyksellisyys, ilo ja arvostus.

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvoinnin asiantuntijoille.

"Kohtaamistaiteen® opiskelu tuo iloa ja itsetuntemusta"

Lue kouluttaja Tuija Widénin ajatuksia Kohtaamistaiteesta!

Ota meihin yhteyttä!

Sinua saattavat myös kiinnostaa: